a

Национални механизам за превенцију тортуре представља Годишњи извештај о свом раду за 2016. годину.

Током претходне године НПМ је обавио 92 посете местима где се налазе или се могу налазити лица лишена слободе и упутио је 318 препорука надлежним органима.

У Републици Србији не постоји тортура као организована и подстицана појава од стране државних органа. Ипак, уочена поједина поступања надлежних органа према лицима лишеним слободе која су резултат недостатака у систему и представљају лошу праксу, имајући у виду њихов интензитет и трајање, могу прерасти, а у појединим случајевима и прерастају, у понижавајуће или нечовечно поступање, па и тортуру, закључено је у Извештају.

У Извештају се указује да су начињени значајни кораци у погледу превенције тортуре и других облика злостављања, као и унапређења поступања према лицима лишеним слободе, али да је потребно знатно побољшати поступање механизама унутрашње контроле, тужилаштва и судова, у циљу њихове ефективне и ефикасне борбе против тортуре.

Овим поводом, НПМ скреће пажњу и да се данас, 18. јула, обележава Међународни дан Нелсона Манделе, који је установљен Резолуцијом Генералне скупштине Уједињених нација и обележава се сваке године од 2010. године, на дан рођења Нелсон Ролилала Манделе, председника Јужноафричке Републике од 1994. до 1999. године, у знак признања за његов допринос култури мира и слободе.

У децембру 2015. године, Генерална скупштина је одлучила да прошири обим Међународног дана Нелсона Манделе тако што ће се такође користити за промовисање хуманих услова затвора, подизање свести о томе како затвореници представљају континуирани део друштва и вредност рада затворског особља као социјалне службе од посебног значаја.