a

Поступајући по препорукама НПМ, Геронтолошки центар у Вршцу је установио евиденцију умрлих лица и Протокол повреда. У циљу обезбеђивања потребног броја особља, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обратило се Комисији за давање сагласности за нова запошљавања, али и за додатна упошљавања за попуњавање упражњених радних места у овој установи. Такође, Експертска група Министарства ради на изменама и допунама Породичног закона како би се унапредили прописи којим се уређује пристанак на медицинску меру лица под старатељством.

НПМ посетио је Геронтолошки центар у Вршцу децембра 2016. године у циљу праћења поступања надлежних органа према корисницима услуга социјалне заштите смештеним у домовима за стара лица. Након посете надлежним органима упућене су препоруке за отклањање утврђених недостатака.