a

Заменик Заштитника грађана Републике Србије за заштиту права лица лишених слободе Милош Јанковић ће у среду, 7. октобра 2009. године обавити ванредну контролну посету Казнено-поправном заводу у Нишу.

У саставу вишечланог тима за мониторинг биће правници и лекари специјалисти судске медицине – форензичари.

Разлог ванредне контролне посете је протекли штрајк глађу стотину осуђеника, који су изразили незадовољство условима живота у затвору, те ће пажња бити посвећена утврђивању свих релевантних околности у вези са појавом честих штрајкова глађу у тој установи.

Биће испитана правилност поступања према штрајкачима глађу као и основаност притужби осуђених које се односе на смештај, хигијену и пружање здравствене заштите.

Посебна пажња биће посвећења осуђенима смештеним у  „Ц“ павиљону, затвореном одељењу и одељењу појачаног надзора, у којима су по досадашњим сазнањима Заштитника грађана најлошији услови живота.

Заштитник грађана је свестан проблема пренасељености затвора у Србији и објективних проблема са којима се суочава Управа за извршење кривичних санкција. Међутим, те околности не смеју бити разлог за оправдање лоших животних услова у затворима. Било који облик нељудског или понижавајућег поступања, односно кажњавања је недозвољен.

Из тог разлога ће мониторинг тим Заштитника грађана утврдити релевантно чињенично стање и о томе сачинити извештај, који ће бити основ за доношење препоруке у циљу отклањања уочених неправилности.

(крај саопштења)