a

b_300_0_16777215_00_images_stories_odbor_radn.polova.jpeg

У Дому Народне скупштине Одбор за родну равноправност одржао је  данас на својој Четрнаестој седници Округли сто на тему: „Разматрање Предлога закона о равноправности полова“. Председница Народне скупштине проф. Др Славица Ђукић-Дејановић изјавила је данас да Устав Србије гарантује равноправност и једнакост жена и мушкараца, али да би усвајање Предлога закона о равноправности полова допринело демократизацији и свеобухватном развоју друштва, али и поштовању људских права уопште. Своје уводно излагање имао је и Заштитник грађана Саша Јанковић  који је  истакао потребу за тим законом због омогућавања институционалног реаговања против случајева дискриминација на основу пола. Навео је такође и да му се највећи број жена обраћа са примедбама на рад надлежних државних органа који нису одреаговали на њихове жалбе које се односе на насиље у породици. Као могуће правце унапређења предлога закона истакао је потребу увођења механизама за родну равноправност у општинама такo да је неопходно да у Закону постоји одредба којом би се предвидела обавеза за све локалне самоуправе да одреде особу или оформе тело задужено за питања родне равноправности. Он се такође заложио за диференцирање појмова „род“ и „пол“ ради прецизнијег дефинисања домена законске интервенције.

Расправа која је уследила – а у којој су учествовали чланови Одбора за родну равноправност, представници више министарстава као и невладиних организација –, довела је до заједничког закључка да је Закон о равноправности полова неопходан законски инструмент за даље унапређивање равноправности између жена и мушкараца у Србији, као и да је текст предлога углавном прихватљив уз одређене предложене измене. Предлог Закона о равноправности полова стављен је на дневни ред следеће скупштинске седнице.