a

На позив удружења заслужних спортиста, заштитник грађана Саша Јанковић разговарао је у седишту удружења са носиоцима националних спортских признања о свом предлогу за допуну и преиспитивање Уредбе о националним спортским признањима.

Више заслужних спортиста је на почетку састанка изнело своје незадовољство и уверење да је иницијатива Заштитника грађана уперена против њих и спорта.

Јанковић је још једном истакао да ни у једном моменту није тражио укидање националних спортских награда и признања. Заштитник грађана је спортистима уручио копију своје званичне иницијативе, која је претходно изазвала контраверзе, а којом је министарству спорта препоручено да:

  • Уредбу прошири добитницима медаља на шаховској олимпијади за слепе, јер министарство ни њима, а ни Заштитнику грађана у поступку који је водио по њиховој притужби, дуже од годину дана није пружило ваљане разлоге због којих су они изостављени из круга заслужних спортиста; и да
  • преиспита концепт Уредбе са становишта начела социјалне правде, за које Устав обавезује државне органе да га примењују у свим областима у које држава интервенише. При томе је Заштитник грађана указао да национална спортска признања, која се састоје у новчаној награди и доживотним примањима, добијају у истом износу сви добитници медаља без обзира на то да ли су се спортом бавили аматерски или професионално, са мањом или већом подршком државе, у мање или више комерцијалном спорту и рекао да му је дужност да државу опомене да исте мере не сме да примењује на грађане у битно различитим околностима, без обзира о којој области живота се ради.

Спортисти и омбудсман растали су се са много већим разумевањем за међусобне ставове.