a

alt

"Циљ едукације у области  родне равноправности је сагледавање стереотипних родних улога као историјски и друштвено детерминисаних и самим тим могућих и отворених за промене са циљем отклањања родно засноване дискриминације", изјавила је заменица Заштитника грађана др Зорица Мршевић, отварајући  семинар о родној равноправности који се одржава од 5. до 7. новембра 2009, године у Суботици

 Семинару присуствују представници канцеларија локалних омбудсмана и институције Заштитника грађана уз учешће великог броја предавача.