a

b_300_0_16777215_00_images_stories_sasa5.jpeg            

У односу на стање од пре десетак година државни органи у Србији више поштују људска и мањинска права, али грађани још увек не могу бити сасвим задовољни како се њихова права поштују, ракао је заштитник грађана Саша Јанковић на данашњем скупу у Скупштини града Београда на тему „Докле је стигла реформа сектора безбедности у Србији“.

 Јанковић је говорећи о степену поштовања људских и мањинских права од стране државних органа у сектору безбедности истакао да су донете законске и нормативне мере значајан корак у унапређењу основних људских и мањинских права, али ти закони се морају спроводити у стварности, као и проверавати ефикасним контролним механизмима.

 Он је навео да су националне мањине у неповољном положају, пре свега припадници Ромске националне мањине. Друга група дискриминисаних грађана су особе са инвалидитетом. Републички омбудсман је такође указао на важност срезмерне заступљености жена и прпадника националних мањина у сектору безбедности, а то се може постићи образовањем и променом свести људи запослених у том сектору.