a

b_300_0_16777215_00_images_stories_dsc09101.jpeg

Поводом Међународног дана људских права, Милош Јанковић, заменик Заштитник грађана за права лица лишених слободе посетиo je Казнено-поправни завод у Пожаревцу.

Током посете, Ненад Дражевић, в.д. управника Казнено-поправног завода у Пожаревцу представио је активности које се у Заводу предузимају ради заштите права лица на извршењу казне затвора.
Указано је да су постојећи проблеми смештаја, хигијене, здравствене заштите, третмана, радног ангажовања и исхране у највећој мери последица растуће пренасељености затвора.

Обављени су и разговори са 6 осуђених лица на извршењу казне затвора који су Заштитнику грађана поднели притужбе.

Изражено је уверење да ће у наредном периоду поступање затворске управе и Заштитника грађана, сходно утврђеним надлежностима, допринети поштовању и унапређењу права лица која се налазе на извршењу казне затвора.