a

Заменица Заштитника грађана др Зорица Мршевић је учествовала у раду округлог стола «Изградња капацитета за заступање организација особа са инвалидитетом у Србији», који је данас одржан у просторијама Народне банке у Београду.

Заменица Заштитника грађана је представила улогу организација особа са инвалидитетом и при том документовала случајеве дискриминација особа са инвалидитетом од стране институција. Уједно, информисала је о начину формулисања и подношења притужба Заштитнику грађана, у којима би се указало на случајеве дискриминације ради његове интервенције.

Заменица Заштитника грађана је истакла значај постојања  детаљних законских антидискриминативних одредаба у  Србији, које се не поштују и не примењују, док се грађани који су погођени њиховим непоштовањем не обрате надлежним органима.

На округлом столу су, такође, представљени резултати истраживања Центра за самостални живот који указују на досадашње проблеме и потребу даље изградње и јачања капацитета организација особа са инвалидитетом, кроз различите форме едукација, са циљем интензивирања активности јавног заговарања права особа са инвалидитетом, у складу са улогом коју им придају УН Конвенција о правима особа са инвалидитетом и остали међународни и национални документи.

На потребу јачања организација особа са инвалидитетом и њихове улоге у заштити сопствених права, указали су и министар рада и социјалне политике Расим Љајић и државни секретар Министарства за људска и мањинска права, Марко Караџић.