a

popis stanovnistva 2011 007-1.jpg

Заштитник грађана је посебним Мишљењем подржао амандман Посланичке групе мањина у Народној скупштини којим се изјашњавање о националној припадности уређује питањем са отвореном листом националних мањина. Уз ову подршку републичког омбудсмана Народна скупштина је усвојила амандман 11. децембра ове године, поводом чега је данас одржан састанак у организацији Заштитника грађана у Палати Србија, посвећен проблемима у вези са изјашњавањем припадника националних мањина о националној припадности на Попису становништва 2011. године.

Питање етничког обележја на пописницама мора се третирати у складу са гарантовањем и унапређењем права националних мањина, као и међународним стандардима, закључено је на састанку.


Омбудсман Саша Јанковић је на састанку нагласио да је уочљиво да се права националних мањина у друштву доживљавају апстрактно или превише исполитизовано, уместо да се схвати чињеница да се ради о уставно загарантованим правима.

Заштитник грађана сматра да је питање изјашњавања о етничко/националном припадништву значајно и осетљиво, између осталог и због концепта заштите права на идентитет националних мањина. Тако и сам попис треба да буде у служби унапређивања права етничких заједница и њихових припадника, истакао је заменик Заштитника грађана за права националних мањина др Горан Башић.

Образлажући поменути амандман, председник Посланичке групе мањина Балинт Пастор је указао да је разлог поднетог амандмана био да се уместо првобитно предложене затворене листе за изјашњавање о националној припадности замени отвореном листом, пошто би у противном било места за вршење притиска на изјашњавање припадника националних мањина на етничку припадност или матерњи језик.

Састанак је био прилика да се изнесу све недоумице око начина уписивања етничких обележја од стране представника Националних савета националних мањина, као и да чују одговори са стране Републичког завода за статистику, Министарства за људска и мањинска права, Посланичке групе мањина у Народној Скупштини као и експерата.