a

b_300_0_16777215_00_images_stories_svedska_ombudsmankafinal.jpeg

Заменица Заштитника грађана др Зорица Мршевић са сарадницама разговарала је са омбудсманком за права особа са инвалидитетом града Штокхолма госпођом Riitta-Leena Karlsson и њеним сарадницима, на тему размене искустава о заштити права особа са инвалидитетом и најефикаснијим методима које омбудсмани у свом раду користе.

Госпођа Karlsson је нагласила да се најчешћи захтеви особа са инвалидитетом, које упућују омбудсманима у Шведској, односе на добијање информација о  институцијама кроз које могу да остваре своја права. Такође, изложила је модел деинституционализације институција за смештај особа са инвалидитетом и старих лица, који се примењује у Шведској. Свесрдна помоћ државе огледа се, пре свега ,у омогућивању смештаја и неопходне помоћи лицима са инвалидитетом ван затворених институција. Истакла је да је за шведску праксу у овом домену кључан процес инклузије особа са инвалидитетом у све друштвене активности.

Шведски модел, уједно, омогућава и постојање саветника за правни промет особа са менталним тешкоћама, уместо одузимања правне способности који води ка потпуној маргинализацији. ових особа у друштву. Његову доминантну одредницу представља и залагање за родни аспект живота особа са инвалидитетом, као и непрекидно побољшавања физичке приступачности јавног простора и зграда у Шведској.