a

b_300_0_16777215_00_images_stories_konf_tvin_manjine_f.jpeg

Уставом и законима загарантована права националних мањина у Србији не остварују се подједнако на целој територији државе, зато је развијање капацитета државне управе за имплементацију права националних мањина веома важнo, истакао је заменик заштитника грађана за права националних мањина проф. др Горан Башић на данашњем округлом столу „Јачање сарадње и умрежавања с циљем остваривања и унапређивања права националних мањина“, у организацији Заштитника грађана Републике Србије.

Како је наглашено на округлом столу, доследна примена прописа, развијање капацитета  и сарадње институција и организација које се баве питањима мањина је од изузетног значаја.

Циљ округлог стола је био да окупи све релевантне актере на јавној сцени са којима Заштитник грађана сарађује у остваривању и унапређењу права нациoналних мањина у Србији, да се размотри стање и начини успостављања и јачања постојећих комуникационих канала између мањинских самоуправа, надлежних републичких и покрајинских органа,  јавне управе,  невладиних организација и других институција које су посвећене раду у вези са положајем националних мањина у Србији и Заштитника грађана Републике Србије.

Ламброс Балтсиотис и Григориос Тсиукас, гости из канцеларије омбудсмана Грчке говорили су о својим искуствима из ове области, а слoвеначка искуства изнео је Јернеј Ровшек, заменик омбудсмана Словеније. Представници националних савета националних мањина указали су на потребу успостављања дијалога са државним органима.

Округли сто је реализован у оквиру Tvinning пројекта „Подршка јачању институције Заштитника грађана 2009 - 2011“, у организацији омбудсмана Грчке, Холандије и Европског центра за јавно право  и финансијске  подршке Европске уније.