a

b_300_0_16777215_00_images_stories_konf_za_novinarefinal.jpeg

Поштовање права грађана од стране администрације, њихов однос према грађанима и њиховим правима не може се оценити одговарајућим, нагласио је заменик републичког заштитника грађана Милош Јанковић на данашњој конференцији за новинаре, уприличеној за упознавање јавности о Препорукама Заштитника грађана за примену Закона о планирању и изградњи. Јанковић је овом приликом додао да се права грађана крше првенствено недостатком одговорности за учињено и свести о томе да се послови морају обављати уз поштовање начела добре управе, посебно достојанства странке и јавног интереса.

Начелница Одељења за добру управу у Стручној служби омбудсмана Јабланка Табаш је појаснила да од укупног броја  притужби грађана на рад локалне самоуправе, 30 одсто се односило на поступке органа управе у поступку легализације и рушења бесправно подигнутих објеката према старом закону опланирању и изградњи. Према њеним речима, примедбе су се углавном односиле на дуго трајање поступака легализације, али и не поступање органа управе по сопственим решењима којима је наложено рушење бесправно подигнутих објеката. Она је изјавила да су пропусти били таквог карактера да су проузроковали масовно кршење права грађана, додавши да су чињени на уштрб начела добре управе и законитости, због чега је дошло до правне несигурности.

На основу уочених пропуста заштитник грађана је донео препоруке које су упућене свим општинским и градским органима управе, Министарству животне средине и просторног планирања, рекла је она. Препоручено је и да локални органи управе поштује рокове у процесу легализације, као и да надлежни органи донесу план и динамику рушења бесправно подигнутих објеката.

Министарству је препоручено да, када се за то укаже потреба, органима локалне самоуправе упућује мишљење о начину примене Закона, а органима управе да омогући грађанима да на приладан начин могу да поднесу жалбе на њихов рад.

Помоћница министра за животну средину и просторно планирање Александра Петровић–Дамњановић поновила је да је по ранијем закону о планирању и изградњи поднето 568.000 захтева за легализацију бесправно пријављених објеката, а да је проценат решених предмета био око 22 одсто.

Према новом Закону о планирању и изградњи поднето је 537.000 захтева за легализацију, казала је она и додала да је Министарство проценило да би процес легализације требало да се заврши у наредне три године.

Изради поменутог закона и препорука допринела је и Стална конференција градова и општина. Њен генерални директор, Ђорђе Станичић, истакао је да су градови и општине озбиљно схватили овај посао, и у огромном броју су испоштовали препоруке Заштитника грађана.

Препорука Заштитника грађана надлежним органима ради отклањања пропуста у решавању у предметима легализације и/ли рушења објеката који су изграђени без грађевинске дозволе доступна је у наставку информације.