a

alt

Тим Заштитника грађана је данас по сопственој иницијативи, а у складу са својим уставним и законским овлашћењима Геронтолошки центар у Београду, Дом пензионера на Бежанијској коси.

Циљ је био упознавање са општим условима функционисања Центра и успостављање контакта са руководством и корисницима Дома пензионера. Током посете представници установе директорка Мира Новаков, организаторка културно забавних активности Мимица Џаковић, као и чланови савета станара Никола Радић, Славица Живковић и Јелена Ракочевић, испољили су пуну спремност за сарадњу и пружању помоћи представницима Заштитника грађана.

Дом поседује 33 000 м² под зеленим површинама. Капацитет дома је 600 постеља, а попуњеност је близу 100 % (585). Смештај корисника је организован  у заједничким собама и апартманима (сви са сопственом терасом и ТВ пријемником). Старосни просек корисника је око 80 година, а једна од корисница је прошле године напунила 100 година. Запажа се све мањи број „млађих“ корисника.  У установи постоји и један број дементних корисника који су под двадесетчетворочасовним надзором. Највећи проценат представљају зависни (око 350) и полузависни (око 50) корисници, који захтевају повећан степен неге. Независних корисника има око 180, те су једино корисници из ове категорије у могућности да користе апартмански смештај. Иначе апартмани су површине 35 м² и представљају тзв. високи стандард  боравишног простора.

Општи утисак када је реч о корисницима је да су људи овде претежно задовољни условима смештаја. Један од главних проблема представља мањак запослених.