a

Заштитник грађана Републике Србије Саша Јанковић је 4. маја 2010. године покренуо поступак контроле законитости одлука Високог савета судства при избору судија.

Јанковић је у изјави медијима нагласио да покретањем поступка не улази у питање избора на судијску функцију, већ да ли су се при избору надлежни придржавали начела добре управе, зашто кандидати који нису изабрани нису добили поуку о правном леку и да ли су добили прилику да се изјасне о околностима према којима не испуњавају услов за избор.

Заштитник грађана је изјавио и да се поступком који је покренуо, и ако се утврди да је било пропуста, неће прејудицирати поступак који је у току пред Уставним судом Србије.