a

b_300_0_16777215_00_images_stories_sasas5.jpeg

Омбудсмани Републике Србије, Македоније, Црне Горе, Хрватске, Словеније и Босне и Херцеговине, као и Аутономне покрајине Војводина договорили су у Сарајеву јачање међусобне сарадње на заштити и унапређењу остваривања права грађана из региона.

Заштитник грађана Републике Србије Саша Јанковић, македонски Народни правобранитељ Иџеп Мемети, црногорски заштитник људских права и слобода Шућко Баковић, хрватски пучки правобранитељ Јурица Малчић, словеначки варух човекових правиц Зденка Чебашек-Травник, омбудсмени БиХ Јасминка Џумхур, Љубомир Сандић и Нивес Јукић и заменик војвођанског омбудсмана Стеван Арамбашић су 18. маја 2010. године у главном граду Босне и Херцеговине потписали изјаву о сарадњи којом се предвиђа стална размена информација и усклађивање акција у циљу ефикаснијег решавања притужби грађана и потпуније заштите људских и мањинских слобода и права.

Скуп у Сарајеву бавио се спречавањем свих облика дискриминације у региону, а значајна пажња посвећена је размени искустава о остваривању и заштити социјалних права са прекограничним елементом.

Омбудсмани са територије држава насталих на тлу бивших југословенских република ће се убудуће састајати најмање једном годишње.

Одржавање скупа у Сарајеву финансијски је помогла Организација за европску безбедност и сарадњу.