a

banjaluka.jpg

Годишња конференција омбудсмана за децу Југоисточне Европе (CRONSEE), пета по реду, одржана је од 19. до 21.5. 2010. године у Бања Луци у организацији Омбудсмана за децу Републике Српске и Save the Children Norway. Тема овогодишње конференције је  "Деца имају право на  заштиту од сексуалног искоришћавања и злостављања. Јесмо ли довољно учинили?"

На  конференцији су из Заштитника грађана Републике Србије учествовале заменица заштитника грађана за права детета, Тамара Лукшић – Орландић и Наташа Јовић, начелница одељења за права детета у Служби Заштитника грађана.

Учесници скупа су констатовали да у раду на заштити дечјих права од сексуалног искоришћавања и злостављања наилазе на сличне проблеме. С друге стране, непостојање превентивних програма у образовном систему и елементарних  информација о врстама опасности, као и уходане комуникација између различитих институција -  школа, центара за социјални рад, полиције, здравствених установа, има за последицу мали број пријављених случајева сексуалног злостављања од њиховог стварног броја. Сматра се да чак 90% случајева који имају за основу неку врсту сексуалног злостављања или злоупотребе, остају непријављени. Оно што највише забрињава, то је да се деци не верује, иако стручњаци упозоравају да деца о тим стварима не лажу.

Учесници скупа су нагласили улогу родитеља и професионалаца који раде са децом, који треба пажљиво и са изоштреним слухом да слушају вербалне и невербалне поруке деце, како би могли да им помогну у ризичним ситуацијама.

На конференцији су представљени примери добре праксе, попут Поликлинике за децу у Хрватској, на којој се третирају деца жртве свих облика насиља, укључујући и сексуалног, посебне собе  при судовима у Словенији у којима се обавља разговор са децом жртвама, решења у кривичном законодавству у Македонији према којима најнижа казна за починиоце тешких кривичних дела против полне слободе износи осам година затвора и тиме у пракси има и функцију превенције.

Учесници конференције су подржали иницијативу да све земље региона које до сада нису потписале, приступе потписивању, односно ратификацији Конвенције Савета Европе (2007.) о заштити деце од сексуалног искоришћавања и сексуалне злоупотребе, јер ова Конвенција захтева додатну заштиту деце, односно доградњу законодавног оквира који ће препознати све ризике и све последице ових дела.

Учесници конференције били су представници институција омбудсмана из: Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске, Македоније, Републике Српске, Румуније, Словеније, Србије и АП Војводине.