a

b_300_0_16777215_00_images_stories_zorica_u_skupstini.jpeg

На двадесет четвртој седници скупштинског Одбора за равноправност полова заменица Заштитника грађана др Зорица Мршевић је представила Редовни извештаја Заштитника грађана за 2009. годину у сегменту који се односи на родну равноправност и заштиту права особа са инвалидитетом.

Изложена је анализа стања у односним областима као и активности Заштитника грађана, при чему је наглашена потреба спровођења у живот законских одредаба донетих током 2009 које се односе на равноправност полова као и неопходност сарадње институција у сузбијању и санкционисању породичног насиља. Једна од основних порука заменичиног излагања била је да насиље где год се десило, никада није приватна ствар жртве и учиниоца, и да увек постоји обавеза државе да адекватно и благовремено институционално реагује. Такође, др Зорица Мршевић је истакла да спречавање јавног насиља почиње у породици, онемогућавањем  породичног насиља а не у школским двориштима, стадионима, парковима када се реагује само на последицу али не и на њен узрок.

У дискусији која је уследила, пажња народних посланика била је усмерена пре свега на проблеме високе стопе развода, породичног насиља као и вишеструко дискриминисаног положаја особа са инвалидитетом, посебно оних са менталним болестима.

Присутним чланицама/члановима Одбора подељени су примерци годишњег извештаја Заштитника грађана за 2009. годину као и брошуре о родној равноправности, као и брошура Родно равноправне/равноправни. Посебно је високо оцењена исцрпност презентираног извештаја као присуство корисних информација које ће Одбору послужити као смернице у будућем раду. Препорука Одбора Заштитнику грађана је да у будућем раду покрене законодавну иницијативу којом ће се унапредити положај особа са менталним и инкелектуалним тешкоћама, које су међу најугроженијом категоријом особа са инвалидитетом.

Одбор за равноправност полова је једногласно закључио да се ради о изузетном извештају који у свим потребним детаљима представља ситуацију у посматраним областима као и односне активности Заштитника грађана.¸ уочавајући да без квалитетне анализе ситуације нема ни квалитетних активности и праксе.