a

Заштитник грађана Саша Јанковић поднео је данас надлежном одбору Народне скупштине амандмане на предлог Закона о електронским комуникацијама којима се тражи да, у складу са Уставом, полиција и тајне службе за увид у податке о електронској комуникацији грађана претходно прибаве одлуку суда. Такође, амандманима се отклања могућност да се закон тумачи на начин који сужава овлашћења Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности у вршењу надзора над законитошћу обраде тих података.
Заштитник грађана подсећа да члан 41. став 2. Устава дозвољава задирање у приватност комуникације (тајност писама и других средстава општења) само на основу одлуке суда. Заштитник грађана става је да увид у податке о томе са ким одређени грађанин комуницира, у ком временском периоду комуницира, којом врстом везе комуницира и коју врсту апарата користи (нпр. тип мобилног телефона или компјутера), као и податак о томе са које локације комуницира, поготово узети сви заједно, представљају одступање од начела које штити приватност наших комуникација. Устав таква одступања дозвољава само на основу одлуке суда, а законом се не могу снижавати уставне гаранције поштовања људских права, став је Заштитника грађана.
Заштитник грађана, с обзиром на своју Уставом и Законом утврђену надлежност, дужан је да се стара о заштити људских права онако како су она гарантована нашим правним поретком. Чињеница да Устав Републике Србије по питању приватности комуникација успоставља чвршће гаранције за грађане него што то чини Европска конвенција о заштити људских слобода и права не може бити оправдање за заобилажење уставних одредби. Наиме, чланом 8. Конвенције омогућава се задирање у приватност „у складу са законом“, што се у појединим државама чини тако да се законом задирање у приватност уређује на начин који увек и нужно не захтева одлуку суда, већ другог високог органа или функционера. Национални устави тих држава, међутим, не садрже одредбу каква је одредба члана 41 став 2 нашег Устава, те су таква решења у тим земљама могућа.