a

“Право да донесем одлуку”

poslovnasp2 2.jpgКонференција  “Право да донесем одлуку – питање лишавања пословне способности особа са инвалидитетом у Србији “ одржана је у 09. јуна 2010. године у Палати Србија, у заједничкој организацији Заштитника грађана Републике Србије и Иницијативе за инклузију ВеликиМали из Панчева. Конференција је одржана с циљем  указивања на распрострањену праксу и озбиљно кршење права особа са инвалидитетом услед лишавања пословне способности и покретања иницијативе за измене оваквог приступа у нашој земљи.

Догађају су присуствовале/и тридесетак представница/ка невладиних организација које се баве правима особа са инвалидитетом и општим људским правима, као и међународних организација и државних институција.

У оквиру конференције приказан је краћи документарни филм под називом “Право да донесем одлуку” који говори о искуствима особа са интелектуалним и менталним тешкоћама којима је одузета пословна способност и последицама тог лишавања по те особе и њихове породице. Порука филма је да потпуно одузимање пословне способности подразумева лишавање свих личних права као и да је тај поступак потпуно у супротности са Уставом Републике Србије.

На конференцији је представљена и публикација истог назива, која даје детаљан преглед домаћег законодавства по питању лишавања пословне способности особа са инвалидитетом, поређење са међународним правним оквиром и праксом измене закона у другим земљама Европе, као и практична искуства и приче родитеља/старатеља који су своју децу лишили пословне способности. Документ, такође, даје препоруке за даље кораке које је неопходно спровести у Србији како би се закони и пракса усагласили са Конвенцијом о правима особа са инвалидитетом.