a

Заштитник грађана Републике Србије Саша Јанковић поздравља данашње  потписивање Споразума који решава проблем готово 15.000 пензионера са мешовитим српско-босанским пензијама. Ступањем новог Споразума на снагу 1. јула, пензионери који су део стажа остварили у Босни и Херцеговини, а део у Србији, примаће пун износ пензије, без досадашњег умањивања за једну трећину.

Заштитник грађана је до сада поступао по већем броју притужби које се односе на умањење пензија због примене Закона о ратификацији Споразума између Савезне Републике Југославије и Босне и Херцеговине о социјалном осигурању из 2003 године.

Имајући у виду значај овог проблема, као и чињеницу да је спорна одредба Споразума такође и пред Уставним судом, Заштитник грађана жели да нагласи своје задовољство што се данас потписаним Споразумом коначно исправља неправда нанета великом броју ових  грађана.