a

dscn2668.jpg

Настављајући активности из годишњег плана надзора у социјалним установама за смештај старих лица у Србији, начелница у стручној служби Заштитника грађана Драгана Грабовица посетила је 18. јуна 2010. године Геронтолошке центре у Крушевцу и Матарушкој Бањи. Током посета, директорка Геронтолошког центра Крушевац Весна Лукић и директорка Геронтолошког центра Матарушка бања Светлана Радисављевић, са сарадницима пружиле су потпуну информацију о организацији и раду тих центара, омогућиле обилазак и разгледање простора и несметан разговор са корисницима/цама услуга.

Геронтолошки центри организују за кориснике редовне месечне излете, спортско рекреативне и културне активности и развијају сарадњу са другим домовима, Геронтолошки центар у Матарушкој Бањи је организатор, сада већ традиционалне манифеставије „У сусрет Ускрсу,“ коју организује заједно са гостима из 15 домова за старе.  Успостављена је и сарадња на међународном плану, са домом у граду Роверто у Италији.

Корисници су у све већем броју зависни од туђе помоћи, све старије животне доби, и као и у другим установама тога типа, две трећине корисника чине жене.

Пренасељеност је један од главних проблема уочених и у претходно посећеним установама за смештај старих лица јер свуда постоји повећан број заинтересованих за смештај. У Центру у Крушевцу постоје и  петокреветне собе да би се простор рационално искористио. У Центру у Матарушкој бањи нема вишекреветних соба, јер је капацитет смањен одлуком Владе, што је утицало на повећане броја на листи чекања за пријем.