a

b_300_0_16777215_00_images_stories_picture_019_jpeg.jpeg        

Милош Јанковић, заменик Заштитника грађана изјавио је на Конференцији за штампу, коју је поводом Међународног дана УН за подршку жртвама тортуре организовала Међународна мрежа помоћи (ИАН), да у „Србији не постоји системска тортура али су изражене околности чија дејства могу довести до настанка случајева тортуре, пре свега као последица лоших смештајних услова лица лишених слободе.“

Јанковић је подсетио да су српски затвори су пренасељени. У затворима предвиђеним за 6 000 лица, тренутно борави више од 11 000 притворених и лица на издржавању казне затвора:“Већина затвора у Србији је стара и многи су лоцирани у центру града и не испуњавају архитектонске услове подобне за смештај лица лишених слободе.

Услови живота затвореника у Србији од којих многи спавају на поду јер немају кревет су понижавајући. Није им омогућен животни простор од четири квадрата у спаваоници колико одређује закон. У неким од затворима неадекватан је и доток природне светлости и ваздуха.“

Све ово непосредно утиче на домашај постојања основних људских права  лица лишених слободе. Нежељене последице, би могле посредно утицати и на друштво у целини. Наиме, лоши животни услови и неупосленост осуђених, уз недостатак третмана, и не стварање било какве перспективе, доводе до изражајније појаве рецидивизма.