a

У Србији, према последњем попису и демографским истраживањима, тек нешто више од милион и двеста хиљада становника чине млади узраста од 15 до 30 година, а сваке године тај број, због одласка и исељавања младих, мањи је за двадесет хиљада. Упркос томе и чињеницама да у Србији сваке године умре више становника него што се роди и да смо у врху по старости нације у Европи, брига коју као држава и друштво показујемо према младим генерацијама и даље не охрабрује, поручио је поводом 12. августа, Међународног дана младих заштитник грађана Зоран Пашалић.

Више од половине младих живи у породичном стану и исто толико њих нема своје приходе, док трећина никада није путовала ван Србије. У посебно тешком положају су особе са инвалидитетом, којима мере подршке нису доступне у довољној мери, док је могућност да се запосле готово непостојећа. Млади са сметњама у развоју и психичким обољењима често су дискриминисани. Страх од тога да ће бити одбачени и стигматизовани један је од главних разлога због којег се већина устручава да затражи помоћ надлежних институција.

У том контексту, млади се ретко обраћају и институцији Заштитника грађана, а из њихових притужби закључујемо да су најчешћи проблеми са којима се суочавају и даље висока стопа незапослености, сиромаштво, недовољно развијене услуге превенције болести зависности и ризичног понашања, услуге помоћи и подршке у посебно осетљивим ситуацијама, превенција и заштита менталног и репродуктивног здравља.

Заштитник грађана позива надлежне органе, министарства и установе да се са посебном пажњом посвете проблемима младих и да их, бољим условима образовања и запошљавања, подстакну да управо у Србији граде своју будућност, будућност својих породица и читавог друштва, поручио је Пашалић.

Поступајући по препорукама НПМ, Служба за психијатрију Опште болнице у Крушевцу преуређује простор у који ће бити пребачена амбуланта и соба за медицинско особље, а исто тако постепено се спроводе мере ради обезбеђивања позитивног терапијског окружења за пацијенте.

Болница је упознала медицинске раднике са препоруком да историје болести буду систематизоване и потпуније, као и да садрже све дијагностичке податке и промене. Даље, болница ће обезбедити информације о правима пацијената и исте ће бити видљиве и у одговарајућој форми доступне за пацијенте.

Тим НПМ је посетио Службу за психијатрију Опште болнице у Крушевцу 08. и 09. фебруара 2018. године, након чега је болници упућен Извештај о посети са препорукама за унапређење.

Заштитник грађана је, у сарадњи са Удружењем за ревизију приступачности, започео спровођење пројекта под називом „Приступачност за све“ чији је циљ да допринесе унапређеном спровођењу локалних политика у области приступачности у складу са међународним стандардима и на тај начин допринесе остваривању пуне социјалне инклузије особа са инвалидитетом, старијих и других особа са тешкоћама у кретању кроз повећану могућност приступа објектима јавне намене. Пројекат ће допринети и већој видљивости и доступности институције Заштитника грађана у 26 општина и градова у којима ће бити реализован. Пројекат ће бити спроведен захваљујући финансијској подршци Европске уније кроз пројекат NHRI-EU кога спроводи Дански институт за људска права.

У оквиру пројекта ће бити прикупљени подаци о проблемима у вези са обезбеђивањем приступачног окружења у 26 градова и општина на територији Републике Србије изабраних на основу сазнања до којих је Заштитник грађана дошао у раније спроведеним поступцима. Подаци ће бити прикупљени током јула и августа 2018. изласком на терен и обласком неколико објеката од јавног значаја - дом здравља, центар за социјални рад, филијала/испостава ПИО и административни центар (зграда општине/градске управе) - као и кроз директне разговоре са представницима локалне самоуправе и организација цивилног друштва. Прикупљени подаци биће обрађени и обједињени у Посебном извештају Заштитника грађана о приступачности са препорукама за унапређење упућеним надлежним органима који ће бити објављен у октобру 2018.

b_300_0_16777215_00_images_teren-za-zgradu.jpegЗаштитник грађана Зоран Пашалић посетио је данас насеље Овча како би се упознао са ставовима грађана поводом изградње објекта социјалног становања за 22 породице ромске националне мањине. Грађани су рекли да имовински односи на парцели на којој се гради објекат нису решени у складу са законом, да архитектонско решење за социјално становање не одговара месту и објектима у Овчи, као и да је без консултација са локалним становништвом промењена првобитна одлука за изградњу дечјег вртића са игралиштем.

b_300_0_16777215_00_images_gradjani-ovce.jpegДошао сам да се упознам са проблемима грађанa Овче, а након прикупљених свих релевантних чињеница поступаћу у складу са надлежностима и овлашћењима институције Заштитника грађана у циљу заштите људских и мањинских права свих мештана овог насеља. Позивам присутне да се супротставе свим етничким и социјалним предрасудама, које не само да не решавају животне проблеме, већ их додатно оптерећују и воде међунационалним нетрпељивостима, изјавио је Пашалић окупљеним грађанима,

b_300_0_16777215_00_images_romsko-naselje-3.jpegЗаштитник грађана је посетио више ромских насеља у околини Овче у којима се упознао са проблемима ове националне мањине. b_300_0_16777215_00_images_romsko-naselje-5.jpeg

Незапосленост и сиромаштво, вишечлане породице у насељима и објектима без инфраструктуре неусловним за становање, суморне су слике живота ове маргинализоване групе.

 

Пашалић је разговарао са Ромима и Ромкињама о начину на који могу да остваре своја права пред органима јавне власти и позвао их да се обрате Заштитнику грађана у ситуацијама када сматрају да су њихова права прекршена.

 

Секретаријат за здравство Градске управе Града Београда обавестио је Заштитника грађана о мерама које су предузете у циљу поступања по препорукама из ,,Посебног извештаја Заштитника грађана о репродуктивном здрављу Ромкиња са препорукама“ од стране градских општина.

b_300_0_16777215_00_images_opstina-palilula-02082018.jpeg

Заштитник грађана Зоран Пашалић присуствовао је данас у Градској управи града Београда консултацијама између председника градске општине Палилула Александра Јовичића са сарадницима и представника Иницијативног одбора локалне заједнице мештана насеља Овча.

Тема састанка односила се на завршну фазу реализације пројекта „Саградимо дом заједно“ који финансира ЕУ и изградњу објекта социјалног становања за 22 породице ромског порекла.

У циљу решавања проблема који су настали током реализације пројекта и противљења грађана Овче да се пројекат спроведе, Пашалић ће сутра обићи ово насеље како би се у директном разговору са мештанима упознао са разлозима њиховог незадовољства.

Страна 7 од 373