a

Поводом још једне трагичне погибије радника у селу Биновце у општини Сурдулица и тешке повреде радника у Београду који су се данас догодили, заштитник грађана Зоран Пашалић је најавио свеобухватну системску контролу рада органа у чијој надлежности је заштита и безбедност радника на раду, како би утврдио одговорност за пропусте који су довели до ових несрећа.

Заштитник грађана је у протеклих недељу дана, након трагедија у којима су несрећно настрадала три радника, више пута апеловао и позивао надлежне да предузму мере за унапређење безбедности и заштите раднике у току радног процеса.

Након разговора са председником Јавнобележничке коморе Србије Србиславом Цвејићем и представницима градске управе, заштитник грађана Зоран Пашалић је изјавио да подржава заједничку иницијативу за измену Закона о промету непокретности.

Основ за доношење овакве одлуке је да у пуном обиму заштитимо права грађана на безбедност и мирно уживање имовине, а нелегалну градњу сузбијемо, прецизирао је заштитник грађана.

Пашалић је истакао да се сви закони који су на снази морају поштовати, што је случај са Законом о промету непокретности, међутим, то не искључује и могућност разматрања измена одређених одредби како би се избегле постојеће мањкавости и недоследности.

Очекујем да ће и у овој области усаглашавање и измена важећих прописа допринети већој правној сигурности грађана и убудуће онемогућити промет бесправних објеката, рекао је Пашалић.

Градоначелник Градске управе града Ниша је Заштитнику грађана својим дописом доставио је 10. августа 2018. године изјашњење о предузетим мерама Градске управа града Ниша – Секретаријата за примарну здравствену заштиту у циљу поступања по препорукама из Посебног извештаја Заштитника грађана о репродуктивном здрављу Ромкиња са препорукама.

Савет за здравље Града Ниша је упознат са Посебним извештајем Заштитника грађана, а у оквиру Савета је формирана радна група за здравствену заштиту маргинализованих група, укључујући и ромску популацију, чији је превасходни циљ у раду обављање континуираног информисања припадника маргинализованих група о здравственој заштити која подразумева и заштиту репродуктивног здравља.

b_300_0_16777215_00_images_Prijamgradjana1.jpegУ оквиру активности „Отворена врата“, данас је двадесет и четворо грађана разговарало са заштитником грађана Зораном Пашалићем и притужило се на рад органа јавне власти, наводећи да су им због њиховог лошег  рада  угрожена права или да нису у могућности да их остваре. Притужбе су се односиле на непоштовање принципа добре управе, повреду социо-економских права, као и неефикасан рад судова.

b_300_0_16777215_00_images_Prijemgradjana2.jpegТоком кампање „Отворена врата“ неколико стотина грађана из целе Србије затражило је разговор са заштитником грађана Зораном Пашалићем, који је због великог броја оних који траже пријем, поред редовних, увео и ванредне месечне пријеме.

У оквиру данашњег редовног пријема, осмог од почетка године, Пашалић је саслушао грађане који су се јавили на јучерашњи позив Заштитника грађана како би указали на евентуалне пропусте у поступању ове институције по њиховим притужбама. У разговору са тим грађанима Пашалић је рекао да ће све примедбе бити сагледане у циљу исправљања евентуалних пропуста у раду.

Поводом актуелне јавне расправе и доступних информација о законитости и сврсисходности оверавања уговора о промету непокретности за које није издата грађевинска или употребна дозвола, односно непокретности код којих је у току поступак озакоњења, Заштитник грађана указује да недостатак поменутих дозвола не представља препреку за закључење и оверу уговора о продаји непокретности. То изричито предвиђа члан 4а Закона о промету непокретности којим је прописана обавеза јавног бележника да упозори уговорне стране на чињеницу да није издата грађевинска, односно употребна дозвола и да то упозорење унесе у купопродајни уговор приликом овере. Једино ако уговорне стране не прихвате да се унесе упозорење у уговор, јавни бележник је дужан да одбије да изврши оверу.

Заштитник грађана овом приликом апелује на све грађане који се суоче са извесним дилемама и недоумицама у погледу поступања јавних бележника да се притужбама обрате Јавнобележничкој комори Србије и Министарству правде. Уколико се за тим укаже потреба, Заштитник грађана ће на основу својих контролних овлашћења, као и на основу овлашћења превентивног деловања и сарадње, пружити свој пуни допринос успостављању правне сигурности у овој области. Уколико оцени да је у циљу боље, веће или брже заштите права грађана на безбедност и мирно уживање имовине нужно усаглашавање и измена важећих прописа, Заштитник грађана упутиће надлежним органима одговарајућу иницијативу.

Поводом данашње трагедије у којој је живот изгубио радник на градилишту у центру Београда, само пар дана након погибије двојице радника у Народној библиотеци, заштитник грађана Зоран Пашалић поново апелује на надлежне органе да у складу са законом обезбеде потпуну заштиту и безбедност радника на раду.

Људски живот је неприкосновен, истиче Пашалић и додаје да у обављању посебно ризичних послова, не сме бити пропуста послодавца који на било који начин могу угрозити здравље, живот и право радника на безбедне услове рада. Сведоци смо да и најмање грешка у систему заштите лица и имовине може довести до фаталног исхода и губитка људског живота, што захтева појачану контролу надлежних служби на местима која могу угрозити живот радника.

Заштитник грађана ће тражити изјашњења државних органа у случају погибије радника како би утврдио пропусте који су довели до ове несреће и иницирао мере за унапређење безбедности и заштите радника у свим сегментима радног процеса.

Страна 2 од 371