a

b_300_0_16777215_00_images_2020_viber_image_2020-09-21_13-34-06.jpegДеца и млади морају бити консултовани када се доносе политике које имају утицаја на њих и остваривање њихових права, наглашено је на дводневној конференцији Европске мреже омбудсмана за децу (ENOC) у чијем раду је учествовала заменица Заштитника грађана за права детета и родну равноправност Јелена Стојановић.

Стојановић је, у дискусији о утицају нових мера и закона на права и потребе деце и младих, нагласила да је веома зачајно да доносиоци одлука у свакој држави „гледају кроз призму“ права детета и да приликом осмишљавања промена путем нових законских решења или мера увек размишљају да ли ће и на који начин новонастале промене утицати на живот сваког детета посебно.

Годишња конференција Европске мреже омбудсмана за децу је због епидемиолошке ситуације организована путем интернета 21. и 22. септембра.

На конференцији је представљено истраживање ENOC о томе колико државе, приликом доношења нових мера и закона, воде рачуна у којој мери ће те промене утицати на права, потребе и интересе деце и младих.

Чланице сматрају да државе морају, пре доношења мера, нових политика, нових прописа или измена постојећих, најпре да спроведу процену на који начин и у коликој мери ће све те промене утицати на права детета (CRIA – Child Rights Impact Assessment), а затим и да спроведу евалуацију утицаја донетих мера и измена на права детета (CRIE - Child Rights Impact Evaluation).

Заштитник грађана покренуо је данас по сопственој иницијативи а после сазнања из медија да деца оболела од спиналне мишићне атрофије већ шест месеци чекају на једину терапију коју могу да приме док им се у међувремену здравствено стање погоршава, поступке контроле правилности и законитости рада Републичког фонда за здравствено осигурање и београдске Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину.

Због постојања могућности угрожавања или повреде права и најбољег интереса детета, у поступку покренутом после сазнања из медија да постоји застој у поступку регистрације сирупа „Ризиплам“, Заштитник грађана тражи да га ове две установе обавесте о свим релевантним чињеницама и околностима везаним за процедуре одобрења и регистрације овог лека.

Заштитник грађана тражи од РФЗО и Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину да га у року од 15 дана обавесте о мерама и активностима које ћете предузети у овом случају, као и у којој је фази поступак разматрања регистрације овог лека и када се може очекивати коначна одлука.

 

Заштитник грађана у обављању послова НПМ-а обавио је јуче надзор над поступком принудног удаљења држављанина Ирака. Он је из Прихватилишта за странце транспортован до Граничног прелаза Градина и потом, на основу Споразума о реадмисији, предат бугарским властима.

Заштитнику грађана у обављању послова НПМ-а било је омогућено да испрати комплетан поступак удаљења држављанина Ирака Поступање полицијских службеника био је професионално, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа управе са Заштитником грађана.

Аеродроми Србије д.о.о. поступили су по свим препорукама Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ). У просторији за смештај странаца којима је одбијен улазак у земљу обезбеђени су додатни лежајеви, уграђен је уређај за климатизацију, постављен је тастер за позивање службеника обезбеђења и истакнуте су информације о пружаоцима правне помоћи. Странцима који бораве у овој просторији биће омогућен боравак на свежем ваздуху и успостављен је дневник у коме ће бити уписани сви релевантни подаци о боравку странаца, стоји, између осталог, у одговору овог органа.

Управа граничне полиције Министарства унутрашњих послова обавестила је Заштитника грађана да ће у складу са својим могућностима решавати техничке могућности у вези са регистрацијом странаца који су изразили намеру да поднесу захтев за азил и предузети мере на обезбеђивању неопходне опреме и адекватних просторија.

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је у октобру 2019. године ненајављену посету Полицијској управи у Прокупљу. Током посете праћено је поступање те полицијске управе по 13 препорука које су јој упућене Извештајем о посети Полицијској управи Прокупље обављене 2015. године.

Поступајући по препорукама из Извештаја о посети ПУ Прокупље Заштитник грађана је обавештен да се у предметима задржаних лица неће улагати медицинска документација већ да ће се иста давати задржаном лицу, као и да ће се свим лицима, која се налазе на задржавању у ОЗ Прокупље по основу ЗКП-а, уручивати записник о задржавању. Такође је наведено да су предузете одређене активности, писаним обраћањем Одсеку за логистику, у циљу унапређења материјалних услова у ПС Житорађа, постављања видео надзора који омогућава чување видео записа у трајању не краћем од 30 дана у ПС Блаце, СПИ Прокупље и ПС Житорађа, као и постављања плана евакуације и упутства за поступање у случају пожара у ПС Куршумлија.

Министарство унутрашњих послова изјаснило се и да је предвиђена адаптација 4 просторије за задржавање, капацитета 6 лица, и то две просторије у ПИ Прокупље, ПС Блаце и ПС Куршумлија.

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) посетио је Полицијску станицу Нови Београд у јуну 2019. године и на основу утврђених чињеница Министарству унутрашњих послова и тој полицијској станици упућен је Извештај о посети са препорукама. Како до почетка 2020. године, није достављено изјашњење МУП-а о упућеним препорукама, тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а обавио је контролну посету ПС Нови Београд 30. јануара 2020. године и контролисаном органу управе упутио Извештај о посети са препорукама. 

Поступајући по упућеним препорукама из оба извештаја, у Полицијској станици Нови Београд, у складу са условима прописаним Правилником о условима које треба да испуњавају просторије за задржавање, адаптиране су 4 просторије за задржавање, капацитета 11 лица, и током маја 2020. године све су стављене у употребу, а у току је поступак јавних набавки у вези са опремањем посебне просторије за саслушања осумњичених потребном техничком опремом.

У ПС Нови Београд и даље нема посебне просторије која се користи искључиво у сврхе чувања одузетих предмета, те се ПС Нови Београд обратила Одељењу за логистику ПУ за град Београд Сектора за материјално финансијске послове са захтевом за приоритетно предузимање мера у циљу обезбеђења наведене просторије. Поступање по овој препоруци биће праћено у даљем периоду.

Такође, прихваћене су препоруке о обезбеђивању кутије прве помоћи Дежурној служби, као и изради плана евакуације и упутства за поступање у случају пожара којим поводом је упућен допис Дирекцији полиције.

Страна 1 од 459