a

Министар унутрашњих послова Ивица Дачић и заштитник грађана Саша Јанковић изразили су задовољство досадашњом сарадњом и оценили да заједничким напорима могу да допринесу унапређењу заштите људских и грађанских права.

На састанку одржаном у институцији Заштитника грађана је оцењено да полиција у потпуности сарађује у испуњавању препорука Заштитника грађана. Договорено је унапређење сарадње у случајевима који захтевају садејство Министарства унутрашњих послова и Заштитника грађана.

Заменик Заштитника грађана Милош Јанковић присуствовао је данас централној церемонији која је организована поводом обележавању Међународног дана сећања на жртве холокауста на Старом сајмишту у Београду.

Међународни дан сећања на жртве холокауста установљен је 1. новембра 2005. године резолуцијом Генералне скупштине Уједињених нација. Опредељујући се за дан када је 1945. године ослобођен Аушвиц- Биркенау, најозлоглашенији логор смрти у Европи, Генерална скупштина је указала на потребу реафирмaције људских права, превенције и кажњавања злочина геноцида, као и стално присутне опасности од расне, националне и верске мржње.

Заменик Заштитника грађана Милош Јанковић  одржао је 25. јануара 2011. године састанак са представницима Министарства унутрашњих послова, генералом полиције Младеном Курибаком, начелником Управе полиције, Зорицом Лончар - Касалицом, начелницом Управе за управне послове, и Јасмином Васиљевић, шефицом Бироа за информације од јавног значаја Министарства унутрашњих послова.

Јанковић је навео да је Заштитник грађана у поступку мониторинга рада полицијских станица у Србији уочио да у највећем броју полицијских станица не постоје просторије за полицијско задржавање, а да у постојећим нису испуњени ни минимум важећих стандарда. Представници Министарства унутрашњих послова изјавили су да основну препреку за превазилажење уоченог проблема представља недостатак финансијских средства.

На састанку је констатовано да наставак успешне сарадње два државна органа може довести до значајног унапређења заштите права грађана и повећања поверења у рад полиције.

Заменица заштитника грађана за права детета, Тамара Лукшић – Орландић учествовала је на конференцији коју је Београдски фонд за политичку изузетност организовао 25. и 26. јануара 2011. године. Конфреренција је реализована ради обуке новоизабраних  чланове и координатора интересорних комисија за процену потребе за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику из свих општина у Србији. У оквиру модула о законским оквирима, социјалној инклузији и и људским правима, заменица Заштитника грађана је представила правни оквир, надлежности и овлашћења, којим се институција руководи у свом раду, посебно када је реч о праву детета на образовање, као и досадашњим искуствима у заштити права детета на инклузивно образовање.

Конференција је одржана у сарадњи са министарствима просвете, здравља и социјалне политике, у оквиру Пројекта пружања унапређених услуга на локалном нивоу (ДИЛС) и на њој је представљен Правилник о раду интерресорних комисија, са посебним нагласком на његову примену, поступке у раду комисија, ради  подршке оним мањинским групама деце која су ушла у редовни образовни систем и којима ће таква подршка бити неопходна (деца са сметњама у развоју или инвалидитетом, Роми, деца из социјално маргинализованих породица и др.).

Поводом јавне полемике о односу права мањина и прослављања Светог Саве у школама у Србији, републички Заштитник грађана, у чијој је надлежности и поштовање мањинских права, саопштава следеће:

Свети Сава се, не треба сумњати - с правом, сматра оцем наше писмености и образовања. Чињеница да је истовремено био духовник, поглавар православне цркве, не потире да је он први просветитељ на простору Србије и да је ширио дух просветитељства и писмености у временима која су претходила савременим поделама.

Заштитник грађана Саша Јанковић изразио је данас задовољство што је Министарство здравља, спроводећи препоруку омбудсмана, обавестило Институт за онкологију Војводина, али и друге здравствене установе, да се оболелима од малигних болести не може наплаћивати лечење у допунском раду и да се допунски рад за специјалистичке и дијагностичке прегледе не може организовати ако постоје листе чекања за пацијенте са упутом.