a

b_300_0_16777215_00_images_stories_na_sastanku_sa_se.jpeg

Заменици заштитника грађана др Горан Башић, Тамара Лукшић – Орландић и Милош Јанковић разговарали су данас са Давитом Хартинијаном, Индреком Саром, Силвијом Алфходер, члановима Мониторинг комитета Парламентарне скупштине Савета Европе који се налазе у радној посети Београду како би оценили у којој мери је Србија испунила обавезе у различитим областима које је преузела приступањем у чланство Савета Европе. Састанку је присуствовала и Антје Ротeмунд, шефица канцеларије Савета Европе у Београду.

Заштитник грађана препоручио је данас општини Лазаревац да одмах обустави све правне и фактичке радње на измештању становништва са трасе ширења рудника „Колубара“, јер је Управни суд поништио решење Владе Републике Србије којим је утврђен општи интерес за експропријацију приватне имовине због ширења рудника.

У Варшави је од 14 до 16. септембра 2011. године одржана Годишња конференција Европске мреже омбудсмана за децу (ENOC), на којој су учествовале начелница одељења за права детета Наташа Јовић и самостална саветница и координаторка Панела младих саветника Снежана Нешић. Тема овогодишње конференције је била „Права деце смештене у установама“, у оквиру које су одржане две радионице са циљем размене искуства, пре свега у области добре праксе. Учесници конференције представили су резултате рада у претходних годину дана. Начелница одељења за права детета представила је рад Заштитника грађана на изради Закона о правима детета.

Представници Европске мреже младих саветника (ENYA) припремили су и представили скупу своје презентације и дали предлоге решења у областима интернетa и електронских комуникација, образовања, здравља и заштите деце од насиља.

Тамара Лукшић – Орландић, заменица заштитника грађана, учествовала је у својству панелисте на округлом столу посвећеном имплементацији Закона о социјалној заштити, који је организовао Форум младих са инвалидитетом уз подршку Националног демократског института  из Вашингтона.

Поред излагања о најчешћим проблемима на које у остваривању својих права наилазе особе са инвалидитетом, кака одрасли, тако и деца, она је посебно указала на иницијативе које је Заштитник грађана до сада покретао у циљу унапређивања законског оквира за породице са децом са најтежим облицима инвалидитета. Прва од иницијатива, 2009. године односила се на измене Закона о финансијској подршци породици са децом, а најновија на Предлог закона о социјалној заштити, када је предложено увођење института родитеља – неговатеља и адекватне материјалне подршке таквим родитељима тј. породицама које се брину о деци са тешким инвалидитетом. Иако тај предлог није прихваћен, заменица заштитника грађана је истакла да од њега не треба одустати јер је недавно Заштитнику грађана стигло око 10 захтева родитеља који се старају о детету са инвалидитетом. Ти родитељи су истакли да немају адекватну подршку државе, као што је то случај са хранитељским породицама, те да треба истрајати на иницирању промена Закона о социјалној заштити у овом домену, имајући у виду и позитивна искуства из региона.

На састанку који је одржан у Стручној служби Заштитника грађана, заменик Заштитника грађана др Горан Башић разговарао је са представницима Министарства просвете и науке. Састанку су присуствовали помоћници министра мр Желимир Попов и Весна Фила, руководилац сектора за школске управе, стручно-педагошки надзор и средње образовање и васпитање мр Зоран Костић и секретар Министарства Жељка Кнежевић.

На састанку је разговарано о предметима и поступцима који су у току и препорукама упућеним овом Министарству, као и начину и потреби успостављања и унапређења сарадње ова два органа, остваривања колективних права припадника националних мањина у области образовања и верске наставе.


b_300_0_16777215_00_images_stories_konferencija_zavrsna_tvining.jpeg

Улога Заштитника грађана у време транзиције и кризе је велика, али без садејства са осталим гранама власти, министарствима и агенцијама који имају реалну власт, може се десити да омбудсман говори једно, а да се у стварности дешава друго - односно да грађани немају претеране користи од тога. Омбудсман нема буџет да помогне сиромашној породици, нема могућност да сам промени закон, већ настоји да у рад других државних органа унесе доследност и јасне критеријуме - истакао је републички заштитник грађана Саша Јанковић на данашњој међународној конференцији "Улога и изазови за Заштитника грађана у време промена у Европи", коју је ова институција организовала у Палати Србија.