a

Пријемној служби Заштитника грађана од оснивања институције, односно, од  средине јула 2007. године до 1. јуна 2012. године обратило се лично, фиксним и мобилним телефоном или путем скајпа 40 096 странака.

Од почетка 2012. године овој служби Заштитника грађана обратило се 5 728 грађана, што представља рекордно обраћање у поређењу са петомесечним периодом претходних година.

Multithumb found errors on this page:

Unsupported image type images/stories/se.bmp image/bmp
Unsupported image type images/stories/se.bmp image/bmp

se.bmp

Заменик заштитника грађана др Горан Башић учествовао је у Савету Европе на састанку посвећено савременим изазовима независних тела у борби против расизма и ксенофобије. На састанку на којем су учествовали омбудсмани и повереници за заштиту једнакости из европских земаља указано је између осталог и на улогу и значај поступања Заштитника грађана у вези са заштитом права етничких мањина у Србији, а нарочито на рад који се односи на  елиминисањем свих облика дискриминације испољених приликом поступања органа јавне управе.

b_300_0_16777215_00_images_stories_panel_2505.jpeg

У оквиру пројекта „Промовисање добре родитељске праксе у Србији: подршка јавним дебатама и акцији подизања свести“, који Заштитник грађана реализује у партнерству са УНИЦЕФ-ом, од 23 - 25. 05. 2012. године, кроз интерактивна предавања и радионичарски рад одржана је обука чланова Панела младих саветника Заштитника грађана на тему јавног заступања, сензитивисања и подизања свести о потреби увођења законске забране  телесног кажњавања деце.

Самостална саветница у стручној служби Заштитника грађана Снежана Нешић одржала је предавање о значају и разлозима увођења законске забране телесног кажњавања деце и најчешћим предрасудама, питањима и дилемама које се, поводом теме законске забране телесног кажњавања деце, појављују у општој и стручној јавности, а експерти из Центра модерних вештина о основама модерне комуникологије, јавном наступу, улози и значају нових медија, 

Заштитник грађана Саша Јанковић и Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић покренули су пред Уставним судом поступак оцене уставности одредбе Законика о кривичном поступку према којој полиција може прибављати листинге, локације и друге податке о телефонском саобраћају грађана по одлуци тужиоца, а не суда, како то прописује Устав.

Лекар је законито и правилно поступио када није над пацијентом извршио медицинску интервенцију на коју он није пристао, а која по правилу медицинске науке није била неопходна ради утврђивања чињеница важних за кривични поступак, каже се у Мишљењу Заштитника грађана поводом обраћања Етичког одбора Лекарске коморе Србије и случаја прим. др М.В., које је упућено надлежним органима и јавности.

Због кривичног дела ометања правде, против прим др М.В. кривичну пријаву је поднела  Полицијска управа у Нишу, а Лекарска комора Србије је тим поводом  затражила мишљење Заштитника грађана.

Заштитник грађана сматра да је прим. др М. В. исправно поступила када је одбила да без пристанка пацијента изврши одстрањивање садржаја из желуца. Ова инвензивна медицинска интервенцији није у конкретном случају била неопходна у утврђивању чињеница које су важне за кривични поступак, јер је наведено могло бити обезбеђено и на други начин.

Савремена медицина, како наглашава Етички одбор, заступа став да се у третману особа за које се претпоставља или се поуздано зна да су прогутале одређен предмет, уколико нема других симптома, омогући спонтано избацивање садржине желуца. Предузимање овакве врсте интервенције без пристанка лица над којим се примењује би код тог лица изазвало повећан бол или страх што је незаконито и у супротности са међународним прописима и стандардима.

Заштитник грађана је уверен да је поступање прим. др М. В. било у корист заштите људских права и унапређења вредности демократског друштва, сагласно важећим међународним стандардима људских права и пракси међународних институција.

Заштитник грађана поздравља одлуку Републичке агенција за електронске комуникације (РАТЕЛ) која је доделила НВО АСТРА на коришћење јединствени Европски телефонски број  за несталу децу „116000“, чиме ће услуге овог броја ускоро постати доступне и у Србији. Посебно је значајно да је ова одлука донета уочи 25. маја, Међународног дана нестале деце.

panel flajer