a

b_300_0_16777215_00_images_stories_mods_participacija_2.jpeg

Зaменица заштитника грађана, Тамара Лукшић – Орландић говорила је на почетку скупа „Партиципација деце и младих у Србији“, који је у организацији Мреже организација за децу Србије (МОДС), одржан у Београду 23.маја 2012. године.

Она је истакла да право на слободно изражавање свог мишљења о свим питањима која се тичу детета, као и потреба да се том мишљењу посвети дужна пажња, не наилази на значајну подршку ни у породици, али ни код професионалаца који раде са децом или за децу, па се партиципација деце у том формалном смислу тешко остварује. Међутим, указала је да ми из вида губимо све оне варијетете и могућности које постоје у реалном животу, када би деца заиста могла да учествују у бројним дешавањима у својим локалним заједницама, као например да уређују своје просторе за игру, рекреацију и дружење, да осликавају зидове не само „својих“ простора, да помажу у хуманитарним акцијама за старе, болесне и да буду заиста учесници, јер они траже да буду актери а не декор. Проблем је у нама старијима што их не питамо, а још ређе чујемо.b_300_0_16777215_00_images_stories_mods_participacija_dece.jpeg

Подсетила је учеснике скупа да је Заштитник грађана први државни орган, који је  применио принцип учешћа деце као трајни облик свог рада, тако што је пре годину и по дана формирао Панел младих саветника, чији чланови спроводе већ друго истраживање међу својим вршњацима у локалним заједницама у којима живе.

На скупу су представљени резултати истраживања које је МОДС-а спровео у сарадњи са Уницефом: „Учешће деце и младих у доношењу одлука у локалним самоуправама у Србији“, први такве врсте у Србији.

Као резултат истраживања и дискусије на скупу, усвојене су ПРЕПОРУКЕ за локалне органе власти, под називом „Право деце да говоре и да их чујемо“.

Међународни дан борбе против хомофобије и трансфобије – 17. мај, дан када је пре две деценије Светска здравствена организација уклонила хомосексуалност са листе болести, треба да нас подсети и опомене да сексуална оријентација не може бити основ за дискриминацију или било какво ускраћивање права грађанима.

Заменица заштитника грађана, Тамара Лукшић – Орландић, присуствовала је презентацији Годишњег извештаја за 2011. годину Организације за лезбејске људска права – ЛАБРИС.

 Учествујући у расправи која је следила након обраћања панелиста она је истакла потребу едукације васпитача и наставника и њихове сензибилизације за тему LGBTIQ особа, како би они могли да остваре своју улогу у васпитавању деце за прихватање различитости по свим основама, укључујући и различитост по основу сексуалне оријентације, почев од најранијег узраста. Као што је за успешност прихватања инклузивног образовања деце са сметњама у развоју у редован школски систем потребна критична маса од 40% наставника који подржавају инклузију, тако је и за прихватање различитости ове врсте потребна подршка васпитача. То је сигуран пут за елиминисање предрасуда и стереотипа који данас још увек преовлађују у нашем друштву, али је важно покренути такав процес. Само уношење садржаја у наставни план предмета грађанско васпитање не решава ни приближно проблем нетолеранције и велике социјалне дистанце коју данас бележимо у односу на припаднике LGBTIQ, не само међу одраслима, већ и децом.

 Поред Јованке Тодоровић – Савовић из Лабриса, у панелу су учествовали: Ненад Ђурђевић - директор Управе за људска и мањинска права, Бранко Ћирковић –Канцеларија Повереника за заштиту равноправности, Данко Рунић - Градска управа града Београда, Слободан Стојановић – Парада поноса Београд и Драгана Тодоровић - Завод за равноправност полова, Нови Сад.

Заменик заштитника грађана Милош Јанковић са сарадницима обавио је 10. и 11. маја 2012. године студијску посету шпанском Омбудсману који од 2009. године обавља послове Националног механизма за превенцију тортуре у тој земљи.

Делегацију је примила Омбудсман Шпаније María Luisa Cava de Llano y Carrió, a представници НПМ Шпаније су представили свој тим који чине четворо запослених, чији је главни координатор шефица кабинета шпанског Омбудсмана,Carmen Comas Mata Mira. За разлику од НПМ Републике Србије, шпански Омбудсман самостално обавља послове националног механизма за превенцију тортуре, а по потреби се за посете ангажују експерти и то углавном лекари.

Након што су представили НПМ Шпаније  и његов тима, домаћини су говорили о врстама установа које посећују, учесталости посета, саставу тимова за посете, методологији посета и извештајима које сачињавају након сваке посете.

У оквиру студијске посете заједно са члановима шпанског НПМ обављена је посета полицијској станици у Мадриду, приликом које је обављен разговор са свим затеченим задржаним лицима, увид у просторије у којима су задржани, разговор са службеним лицима и детаљан увид у документацију која се односи на процедуре полицијског задржавања.

Посета шпанском Омбудсману и њиховом НПМ је послужила за упознавање са начином рада  добро организованог тима, поготово када се има у виду  величина територија и број становништва Шпаније, као и велики број установа за смештај лица лишених слободе.

 Заштитник грађана упутио је Министарству просвете и науке 19. јануара 2012. године препоруку којом је од овог органа захтевао да предузме мере на основу којих би се обезбедило ангажовање већег броја асистената за подршку у образовању Рома, омогућило потпуније остваривање права на једнак приступ образовању, и створили трајни, одрживи и системски услови за укључивање Рома у образовни систем.

 Проблеми на које је Заштитник грађана указао у овој препоруци, уочени су и приликом недавног расељавања неформалногног ромског насеља поред “Белвила” на Новом Београду, када је између осталог утврђено да само седморо деце редовно похађа наставу. Овим примером потврђена је чињеница да број ангажованих асистената за подршку ромској деци у школама у Београду и Србији није довољан.

Уверен да би поступање по препоруци  у вези са увођењем већег броја асистената за подршку у образовању Рома допринело ефикаснијем укључивању ромске деце у образовни систем, Заштитник грађана обавештава јавност да ни након више од три месеца, Министарство просвете и науке није обавестило Заштитника грађана о предузетим мерама.

Заштитник грађана је утврдио да је Школска управа Јагодина поступила супротно уставном начелу одвојености цркве од државе и праву детета на слободу мисли, савести и вероисповести тако што је школама у својој општини упутила допис да се недеља, 16. октобар 2011. године прогласи радним даном, а ученици позову на организовани дочек црквеног великодостојника. Дан касније, у времену предвиђеном за спровођење наставе а супротно законом и Конвенцијом о правима детета постављеним циљевима образовања, школе у Јагодини су организовале присуство деце и на показној вежби јединице Министарства унутрашњих послова (МУП), без претходне провере безбедности и сигурности деце и ученика.

На основу утврђених недостатака у раду Школске управе Јагодина, Заштитник грађана је препоручио Министарству просвете и науке да свим школским управама у Србији упути обавештење о процедурама организовања ваннаставних активности ученика. То подразумева организовање ваннаставне активности у складу са наставним планом и програмом, уз пуно поштовање безбедности, сигурности, права и слобода детета и циљева образовања и претходну сагласност Министарства просвете и науке, уз услов да се не ремети редован процес наставе. Такође, Заштитник грађана је Министарству просвете препоручио спровођење поступка утврђивања одговорности руководилаца основних и средњих школа у Јагодини за организовање одласка ученика на показну вежбу јединице МУП-а, као и да копије акта са препорукама Заштитника грађана достави свим основним и средњим школама у Јагодини.

Министарство просвете и науке у обавези је да у року од 60 дана обавести Заштитника грађана о поступању по препорукама.

panel flajer