a

zorica - odbor.jpg

Одбор за рад, борачка и социјална питања Народне скупштине организовао је 2  децембра 2010. године Јавно слушање поводом Међународног дана за права особа са инвалидитетом на тему „Испуњена обећања – Примена УН Конвенције о правима ОСИ у пракси“.

Заменица Заштитника грађана др Зорица Мршевић је том приликом изложила искуства Заштитника грађана у заштити права особа са инвалидитетом, са посебним нагласком на проблеме одузимања пословне способности и немогућности испуњења фискалних обавеза државе у погледу повраћаја ПДВа приликом увоза возила. Представила је такође и оне проблеме на које се најчешће односе притужбе које су поднете Заштитнику грађана, као на које указују организације и удружења особа са инвалидитетом.

Ту се пре свега јавља проблематика физичке неприступачности јавних зграда и простора, одређивање новчане накнаде за туђу помоћ и негу, право на инвалидску пензију, недостатак клубова и дневног боравка за особе са инвалидитетом, потребе за правним саветовалиштима, неопходност техничке и сваке друге подршке институција за обезбеђивање услова за рад, запошљавање и задовољавање других, свакодневних потреба.

Поштовање права особа са инвалидитетом је законски добро регулисано, али се у пракси загарантована права често не примењују због бирократских  препрека. На такав закључак упућује и више од сто притужби особа са инвалидитетом које је Заштитник грађана примио у 2010. години. Једна четвртина притужби је успешно окончана и грађани су остварили своја права.

На скупу “Заштитници/це грађана и ЛГБТ људска права“, који је одржан у Београду 1. децембра 2010. године у организацији за лезбејска људска права Лабрис, заменица Заштитника грађана др Зорица Мршевић представила је овогодишња искустава Заштитника грађана у заштити права ове популације.

Она је анализирала модалитете деловања и ефикасност Заштитника грађана у оквиру превентивног деловања, активности против говора мржње, издавање јавних саопштења, објављивање чланака или давање интервјуа медијима, држање предавања, анализирање ситуације и појединих аспеката кршења права ЛГБТ популације, развијање заставе дугиних боја на Међународни Дан поноса, као и учешће на овогодишњој београдској Паради поноса.

На скупу који је замишљен као састанак са локалним, покрајинским и републичким омбудсманом, истакнуто је да иако у Србији постоје много рањивих група, да је међу њима ЛГБТ популација једина којој се прети уништењем и насиљем. То је разлог што се наглашава да им је потребна посебна подршка јавне власти.

Учеснице и учесници скупа су указали на постојање дужности и проактивног институционалног деловања локалних омбудсмана, посебно у погледу подизања свести у локалњ заједници, али и директног спречавања говора мржње и других видова јавног испољавања претећег и нетолерантног понашања према ЛГБТ особама.

Заштитник грађана Саша Јанковић разговарао је данас са специјалним представником Генералног секретара Савета Европе у Београду амбасадором Константином Јеркостопулосом и члановима Мониторинг комитета Парламентарне скупштине Савета Европе, господином Давитом Харутинијаном и госпођом Синико Хурскаинен, који се налазе у  радној посети Србији.

Заменица заштитника грађана Тамара Лукшић - Орландић, учествовала је на конференцији „Иновације у предуниверзитетском образовању: Образовање као отворени систем“, коју је организовало Министарство просвете.

У уводном излагању у оквиру групе која се бавила доприносом младих у процесу стварања образовања као отвореног система, Тамара Лукшић – Орланидћ је изнела искуства из досадашњег рада институције Заштитника грађана у области заштите права у образовању и свих других права детета која могу бити предмет повреде током процеса образовања, као што су: право на заштиту од насиља, заштита угледа и достојанства детета/ученика, право на уважавање мишљења ученика, на заштиту приватности и др.

Тамара Лукшић – Орландић је посебно истакла питања  партиципације ученика у образовном систему и истакла потребу њиховог директног учешћа уместо заступања њихових права и интереса од стране одраслих. Изразила је очекивања да ће тек установљен Панел младих саветника Заштитника грађана, бити један од ефикасних канала утицаја деце/ученика на школу и образовни систем у целини.

Током боравка у Медвеђи, Заменица заштитника грађана, Тамара Лукшић- Орландић посетила је Центар за социјални ради обавила разговор са стручним тимом и директором Центра. Заштитник грађана покренуо је два поступка контроле рада овог Центра у предметима могуће повреде права деце.

Поред тога заменица Заштитника грађана посетила  је и О.Ш. „Горња Јабланица“ у којој је од ове школске године седморо деце са неком врстом сметњи у развоју обухваћено инклузивним образовањем, а до тада су похађали специјалну школу. За ову децу израђени су индивидуални образовни планови. По броју деце обухваћене инклузијом ова школа је у самом врху  у Јабланичком округу. Школа је добила и педагошког асистента за рад са ромском децом, који је  у разговору пренео своја запажања из досадашњег рада са 20- так ромских девојчица и дечака.

Током боравка у Медвеђи представници Заштитника грађана посетили су и средњу школу „Никола Тесла“ и разговарали са директором и секретаром школе о актуелним проблемима средњошколсог образовања