a

Multithumb found errors on this page:

Unsupported image type images/stories/n.pazar1.bmp image/bmp
Unsupported image type images/stories/n.pazar1.bmp image/bmp

n.pazar1.bmp

Остваривање колективних права националних мањина, упркос томе што су зајамчена Уставом, међународним и националним прописима, често не остварује на начин који је у најбољем интересу грађана припадника националних мањина чак и у градовима и општинама у којима су већинско становништво. У вези са доследном применом, Законом прописаног начина, остваривања права на службену употребу језика и писма националних мањина Заштитник грађана је упутио препоруке локалним властима у Новом Пазару, Сјеници, Тутину, Прибоју и Пријепољу, а о примени Препоруке у Новом Пазару његов заменик др Горан Башић разговарао је у одвојеним састанцима с градоначелником Мехом Махмутовићем и председником Националног савета Бошњака у Србији Есадом Џуџевићем.

Са тешкоћама у вези с остваривањем права на заштиту идентитета, али и у вези с остваривањем статусних и других основних људских права суочавају се Роми расељени с Косова и Метохије и настањени у новопазарском насељу „Блажево“. Након поступка који је водио и посредовања код надлежних државних органа Заштитник грађана је добио уверења од градоначелника да је у току решавање статуса земљишта на којем је насеље подигнуто и да ће након тога, односно у току лета, градске власти приступити уређењу насеља и његове инфраструктуре.

zakon o snm.jpg

На конференцији коју је Центар за регионализам организовао у настојању да укаже на достигнућа и проблеме у остваривању надлежности и организацији рада националних савета националних мањина, заменик заштитника грађана др Горан Башић је истакао добру сарадњу омбудсмана са националним саветима националних мањина, захваљујући којој су покренути и окончани поступци који су допринели унапређењу права на службену употребу језика и писама националних мањина, информисања и образовања. Међутим, притужбе али и праћење остваривања права националних мањина у локалним самоуправама указују на то да се грађани припадници националних мањина суочавају с тешкоћама које су препрека пуном и делотворном остваривању заштите етно-културног идентитета.

Препорука коју је  Заштитник грађана упутио Министарству за људска и мањинска права, а након поступака који су водили и Повереник за заштиту равноправности и Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података личности, да се предузму активности у вези с изменом Закона о националним саветима националних мањина није спроведена. Последица тога је да Национални савет бошњачке националне мањине није изабран, а да је у међувремену надлежно Министарство увело привремену управу у још две мањинске самоуправе. Проблем представља и сам начин организације националних савета који се бирају само на националном нивоу тако да не постоје делотворни и институционални начини директног учешће припадника националних мањина у културној аутономији. Најзад, предоминантан утицај политичких партија на избор и рад националних савета утиче на квалитет остваривања „мањинских“ права, а при томе није обезбеђено делотворно учешће припадника националних мањина у јавном животу. Обраћајући се представницима националних савета заменик заштитника грађана је предложио да они међу собом отворено разговарају о проблемима који оптерећују остваривање њихових надлежности, а нарочито о томе на који начин могу допринети унапређењу  остваривања права националних мањина.Пријемној служби Заштитника грађана од оснивања институције, односно, од  средине јула 2007. године до 1. јуна 2012. године обратило се лично, фиксним и мобилним телефоном или путем скајпа 40 096 странака.

Од почетка 2012. године овој служби Заштитника грађана обратило се 5 728 грађана, што представља рекордно обраћање у поређењу са петомесечним периодом претходних година.

Multithumb found errors on this page:

Unsupported image type images/stories/se.bmp image/bmp
Unsupported image type images/stories/se.bmp image/bmp

se.bmp

Заменик заштитника грађана др Горан Башић учествовао је у Савету Европе на састанку посвећено савременим изазовима независних тела у борби против расизма и ксенофобије. На састанку на којем су учествовали омбудсмани и повереници за заштиту једнакости из европских земаља указано је између осталог и на улогу и значај поступања Заштитника грађана у вези са заштитом права етничких мањина у Србији, а нарочито на рад који се односи на  елиминисањем свих облика дискриминације испољених приликом поступања органа јавне управе.

b_300_0_16777215_00_images_stories_panel_2505.jpeg

У оквиру пројекта „Промовисање добре родитељске праксе у Србији: подршка јавним дебатама и акцији подизања свести“, који Заштитник грађана реализује у партнерству са УНИЦЕФ-ом, од 23 - 25. 05. 2012. године, кроз интерактивна предавања и радионичарски рад одржана је обука чланова Панела младих саветника Заштитника грађана на тему јавног заступања, сензитивисања и подизања свести о потреби увођења законске забране  телесног кажњавања деце.

Самостална саветница у стручној служби Заштитника грађана Снежана Нешић одржала је предавање о значају и разлозима увођења законске забране телесног кажњавања деце и најчешћим предрасудама, питањима и дилемама које се, поводом теме законске забране телесног кажњавања деце, појављују у општој и стручној јавности, а експерти из Центра модерних вештина о основама модерне комуникологије, јавном наступу, улози и значају нових медија, 

Заштитник грађана Саша Јанковић и Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић покренули су пред Уставним судом поступак оцене уставности одредбе Законика о кривичном поступку према којој полиција може прибављати листинге, локације и друге податке о телефонском саобраћају грађана по одлуци тужиоца, а не суда, како то прописује Устав.