a

Лекар је законито и правилно поступио када није над пацијентом извршио медицинску интервенцију на коју он није пристао, а која по правилу медицинске науке није била неопходна ради утврђивања чињеница важних за кривични поступак, каже се у Мишљењу Заштитника грађана поводом обраћања Етичког одбора Лекарске коморе Србије и случаја прим. др М.В., које је упућено надлежним органима и јавности.

Због кривичног дела ометања правде, против прим др М.В. кривичну пријаву је поднела  Полицијска управа у Нишу, а Лекарска комора Србије је тим поводом  затражила мишљење Заштитника грађана.

Заштитник грађана сматра да је прим. др М. В. исправно поступила када је одбила да без пристанка пацијента изврши одстрањивање садржаја из желуца. Ова инвензивна медицинска интервенцији није у конкретном случају била неопходна у утврђивању чињеница које су важне за кривични поступак, јер је наведено могло бити обезбеђено и на други начин.

Савремена медицина, како наглашава Етички одбор, заступа став да се у третману особа за које се претпоставља или се поуздано зна да су прогутале одређен предмет, уколико нема других симптома, омогући спонтано избацивање садржине желуца. Предузимање овакве врсте интервенције без пристанка лица над којим се примењује би код тог лица изазвало повећан бол или страх што је незаконито и у супротности са међународним прописима и стандардима.

Заштитник грађана је уверен да је поступање прим. др М. В. било у корист заштите људских права и унапређења вредности демократског друштва, сагласно важећим међународним стандардима људских права и пракси међународних институција.

Заштитник грађана поздравља одлуку Републичке агенција за електронске комуникације (РАТЕЛ) која је доделила НВО АСТРА на коришћење јединствени Европски телефонски број  за несталу децу „116000“, чиме ће услуге овог броја ускоро постати доступне и у Србији. Посебно је значајно да је ова одлука донета уочи 25. маја, Међународног дана нестале деце.

b_300_0_16777215_00_images_stories_mods_participacija_2.jpeg

Зaменица заштитника грађана, Тамара Лукшић – Орландић говорила је на почетку скупа „Партиципација деце и младих у Србији“, који је у организацији Мреже организација за децу Србије (МОДС), одржан у Београду 23.маја 2012. године.

Она је истакла да право на слободно изражавање свог мишљења о свим питањима која се тичу детета, као и потреба да се том мишљењу посвети дужна пажња, не наилази на значајну подршку ни у породици, али ни код професионалаца који раде са децом или за децу, па се партиципација деце у том формалном смислу тешко остварује. Међутим, указала је да ми из вида губимо све оне варијетете и могућности које постоје у реалном животу, када би деца заиста могла да учествују у бројним дешавањима у својим локалним заједницама, као например да уређују своје просторе за игру, рекреацију и дружење, да осликавају зидове не само „својих“ простора, да помажу у хуманитарним акцијама за старе, болесне и да буду заиста учесници, јер они траже да буду актери а не декор. Проблем је у нама старијима што их не питамо, а још ређе чујемо.b_300_0_16777215_00_images_stories_mods_participacija_dece.jpeg

Подсетила је учеснике скупа да је Заштитник грађана први државни орган, који је  применио принцип учешћа деце као трајни облик свог рада, тако што је пре годину и по дана формирао Панел младих саветника, чији чланови спроводе већ друго истраживање међу својим вршњацима у локалним заједницама у којима живе.

На скупу су представљени резултати истраживања које је МОДС-а спровео у сарадњи са Уницефом: „Учешће деце и младих у доношењу одлука у локалним самоуправама у Србији“, први такве врсте у Србији.

Као резултат истраживања и дискусије на скупу, усвојене су ПРЕПОРУКЕ за локалне органе власти, под називом „Право деце да говоре и да их чујемо“.

Међународни дан борбе против хомофобије и трансфобије – 17. мај, дан када је пре две деценије Светска здравствена организација уклонила хомосексуалност са листе болести, треба да нас подсети и опомене да сексуална оријентација не може бити основ за дискриминацију или било какво ускраћивање права грађанима.

Заменица заштитника грађана, Тамара Лукшић – Орландић, присуствовала је презентацији Годишњег извештаја за 2011. годину Организације за лезбејске људска права – ЛАБРИС.

 Учествујући у расправи која је следила након обраћања панелиста она је истакла потребу едукације васпитача и наставника и њихове сензибилизације за тему LGBTIQ особа, како би они могли да остваре своју улогу у васпитавању деце за прихватање различитости по свим основама, укључујући и различитост по основу сексуалне оријентације, почев од најранијег узраста. Као што је за успешност прихватања инклузивног образовања деце са сметњама у развоју у редован школски систем потребна критична маса од 40% наставника који подржавају инклузију, тако је и за прихватање различитости ове врсте потребна подршка васпитача. То је сигуран пут за елиминисање предрасуда и стереотипа који данас још увек преовлађују у нашем друштву, али је важно покренути такав процес. Само уношење садржаја у наставни план предмета грађанско васпитање не решава ни приближно проблем нетолеранције и велике социјалне дистанце коју данас бележимо у односу на припаднике LGBTIQ, не само међу одраслима, већ и децом.

 Поред Јованке Тодоровић – Савовић из Лабриса, у панелу су учествовали: Ненад Ђурђевић - директор Управе за људска и мањинска права, Бранко Ћирковић –Канцеларија Повереника за заштиту равноправности, Данко Рунић - Градска управа града Београда, Слободан Стојановић – Парада поноса Београд и Драгана Тодоровић - Завод за равноправност полова, Нови Сад.

Заменик заштитника грађана Милош Јанковић са сарадницима обавио је 10. и 11. маја 2012. године студијску посету шпанском Омбудсману који од 2009. године обавља послове Националног механизма за превенцију тортуре у тој земљи.

Делегацију је примила Омбудсман Шпаније María Luisa Cava de Llano y Carrió, a представници НПМ Шпаније су представили свој тим који чине четворо запослених, чији је главни координатор шефица кабинета шпанског Омбудсмана,Carmen Comas Mata Mira. За разлику од НПМ Републике Србије, шпански Омбудсман самостално обавља послове националног механизма за превенцију тортуре, а по потреби се за посете ангажују експерти и то углавном лекари.

Након што су представили НПМ Шпаније  и његов тима, домаћини су говорили о врстама установа које посећују, учесталости посета, саставу тимова за посете, методологији посета и извештајима које сачињавају након сваке посете.

У оквиру студијске посете заједно са члановима шпанског НПМ обављена је посета полицијској станици у Мадриду, приликом које је обављен разговор са свим затеченим задржаним лицима, увид у просторије у којима су задржани, разговор са службеним лицима и детаљан увид у документацију која се односи на процедуре полицијског задржавања.

Посета шпанском Омбудсману и њиховом НПМ је послужила за упознавање са начином рада  добро организованог тима, поготово када се има у виду  величина територија и број становништва Шпаније, као и велики број установа за смештај лица лишених слободе.