a

 Заштитник грађана упутио је Министарству просвете и науке 19. јануара 2012. године препоруку којом је од овог органа захтевао да предузме мере на основу којих би се обезбедило ангажовање већег броја асистената за подршку у образовању Рома, омогућило потпуније остваривање права на једнак приступ образовању, и створили трајни, одрживи и системски услови за укључивање Рома у образовни систем.

 Проблеми на које је Заштитник грађана указао у овој препоруци, уочени су и приликом недавног расељавања неформалногног ромског насеља поред “Белвила” на Новом Београду, када је између осталог утврђено да само седморо деце редовно похађа наставу. Овим примером потврђена је чињеница да број ангажованих асистената за подршку ромској деци у школама у Београду и Србији није довољан.

Уверен да би поступање по препоруци  у вези са увођењем већег броја асистената за подршку у образовању Рома допринело ефикаснијем укључивању ромске деце у образовни систем, Заштитник грађана обавештава јавност да ни након више од три месеца, Министарство просвете и науке није обавестило Заштитника грађана о предузетим мерама.

Заштитник грађана је утврдио да је Школска управа Јагодина поступила супротно уставном начелу одвојености цркве од државе и праву детета на слободу мисли, савести и вероисповести тако што је школама у својој општини упутила допис да се недеља, 16. октобар 2011. године прогласи радним даном, а ученици позову на организовани дочек црквеног великодостојника. Дан касније, у времену предвиђеном за спровођење наставе а супротно законом и Конвенцијом о правима детета постављеним циљевима образовања, школе у Јагодини су организовале присуство деце и на показној вежби јединице Министарства унутрашњих послова (МУП), без претходне провере безбедности и сигурности деце и ученика.

На основу утврђених недостатака у раду Школске управе Јагодина, Заштитник грађана је препоручио Министарству просвете и науке да свим школским управама у Србији упути обавештење о процедурама организовања ваннаставних активности ученика. То подразумева организовање ваннаставне активности у складу са наставним планом и програмом, уз пуно поштовање безбедности, сигурности, права и слобода детета и циљева образовања и претходну сагласност Министарства просвете и науке, уз услов да се не ремети редован процес наставе. Такође, Заштитник грађана је Министарству просвете препоручио спровођење поступка утврђивања одговорности руководилаца основних и средњих школа у Јагодини за организовање одласка ученика на показну вежбу јединице МУП-а, као и да копије акта са препорукама Заштитника грађана достави свим основним и средњим школама у Јагодини.

Министарство просвете и науке у обавези је да у року од 60 дана обавести Заштитника грађана о поступању по препорукама.

Тамара Лукшић – Орландић, заменица заштитника грађана, разговарала  са студенткињама и студентима IV године социологије, Филозофског факултета у Београду, који похађају курс Социологија детињства. Повод за разговор била су поједина решења у Преднацрту закона о правима детета, који је сачинила експертска група Заштитника грађана.

Заменица заштитника грађана је објаснила зашто је потребан посебан, свеобухватни закон о правима детета, напоменувши да Комитет за права детета, као надзорно тело над спровођењем Конвенције о правима детета, свим државама сугерише да донесу један свеобухватан закон у који би се преточили принципи и права гарантовани Конвенцијом. То је био и случај са Србијом, а многе земље су већ донеле сличне законе.

Посебна пажња била је посвећена досадашњим активностима Заштитника грађана у вези са питањем забране телесног кажњавања деце, које је изазвало највећу пажњу медија и отпор међу појединим родитељима, па и ретким стручњацима.

Међу студентима и студенткињама социологије детињства, није било заговорника оваквог начина дисциплиновања деце. Било је чак мишљења да медији у великој мери, својим начином представљања тема, а пре свега, теме вршњачког насиља, дају својеврсни легитимитет да према деци која чине насиље треба примењивати сличне мере у циљу дисциплиновања.

Заменица заштитника грађана је истакла да, поред потребе уређивања овог питања, како би се послала порука да је кажњавати децу применом физичке силе, забрањено, потребно водити и проактивну кампању промоције позитивних родитељских понашања у васпитавању деце, те да Заштитник грађана управо то и чини, кроз низ активности које је започео у сарадњи са Уницефом.  Кључни актер у том процесу су чланови Панела младих саветника Заштитника грађана, који су управо започели истраживање у школама широм Србије, анкетирањем својих вршњака.

francuski ombudsman1.jpgТамара Лукшић -  Орландић, заменица заштитника грађана, разговарала је са Омбудсманом за децу француске заједнице у Белгији, Бернаром Де Восом и његовим саветником за комуникације, Давидом Лалеманом о положају и школовању ромске деце у Србији. Том приликом заменица заштитника грађана је дала интервју у оквиру специјалне емисије, коју ће Омбудсман за децу припремити и представити у Белгији. Повод за посету Бернарда Де Воса је судбина ромске породице којој је по повратку из Белгије умрло најстарије од петоро деце, иначе вишеструко ометено.

Тамара Лукшић – Орландић, упознала је свог колегу из Белгије са истраживањем Заштитника грађана о спровођењу Стратегије за унапређење положаја Рома у Републици Србији, о дометима инклузивног образовања и све већем укључивању ромске деце у редовни образовни систем, иницијативи Заштитника грађана у решавању проблема правно невидљивих лица, као и резултатима недавног пресељења нехигијенског насеља у Београду на друге локације, уз стални мониторинг на терену представника Заштитника грађана.

У разговору је учествовала и начелница Одељења за права детета, Наташа Јовић, која је представила најважније резултате регионалног истраживања о просјачењу деце у Србији.

Бернар Де Вос је истакао да се и у Белгији сусрећу са сличним проблемима када је реч о ромској популацији и азилантима из других земаља, посебно када је реч о образовању. На крају је изразио интересовање да наше две институције, а можда и још нека из Мреже европских омбудсмана за децу (ЕНОК) реализују у будућности заједнички пројекат у овој области.

Центар за унапређење правних студија наставља са добром праксом анализирања нашег правног оквира, изналажења слабих тачака, односно, области живота које нису правно уређење, а живот намеће постојање и придржавање одређених процедура, истакла је Тамара Лукшић – Орландић, заменица заштитника грађана, на округлом столу, који је 4. маја 2012. године одржан у Медија центру. То се, пре свега, односи на модел закона о признавању правних последица промене пола и утврђивања трансексуализма, имајући у виду да се у Србији такве особе суочавају са проблемима у регулисању статуса по промени пола, да најчешће зависе од добре воље неког службеника, те да је неопходно утврђивање процедуре којој би се утврдило поступање органа у таквим случајевима. Познато је да у Србији постоји искусан тим лекара који обавља операције промене пола, рекла је Лукшић – Орландић и додала да многи странци користе њихове услуге, јер су цене ниже од оних у развијеним земљама, али да не постоји прецизно одређење у домену којих лекарских специјалности би ове интервенције биле.

Заменица заштитника грађана је нагласила да је потребно отворити дијалог о овим моделима закона јер се њима иде ка бољем уређивању људских права појединих, вулнерабилних, мањинских категорија грађана.

Организације чланице Коалиције против дискриминације, уз консултантску помоћ правних стручњака „AIRE“ центра из Лондона, представиле су три модела закона у области борбе против дискриминације (модел закона о регистрованим истополним заједницама, признавању правних последица промене пола и утврђивања трансексуализма) на округлом столу на коме су учествовали Саша Гајин, представник Коалиције против дискриминације и Центра за унапређење правних студија, Јованка Тодоровић – Савовић из НВО „Лабрис“, Милан Ђурића, представник НВО „Gayten LGBT“, Љупка Михајловски, представници Удружења студената са хендикепом, као и Адам Вајс, Лук Клементс и Биљана Брајтвајт, представници „AIRE“ центра из Лондона.

b_300_0_16777215_00_images_stories_cuprija.jpegИзвештај тима Националног превентивног механизма, кога су чинили представници Заштитника грађана и удружења Београдски центар за људска права, о посети Полицијској станици Ћуприја обављеној 12. марта 2012. године, садржи препоруке мера за отклањање уочених недостатака у раду, а који се односе на забрану тортуре и других облика сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака и унапређење положаја лица лишених слободе.