a

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић представио је на данашњем састанку са представницима Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне заједнице, националних савета и Мисије ОЕБС у Србији Извештај о остваривању права на службену употребу језика националних мањина у Републици Србији. Извештај је израђен на основу спроведеног истраживања Заштитника грађана у више мултиетничких општина широм Србије у другој половини 2009. године.

На састанку су разматрани проблеми у вези са службеном употребу језика у јединицама локалне самоуправе, државним органима и судовима.

Закључено је да је службена употреба језика националних мањина међу правима којима је регулисана културна аутономија националних мањина у Србији као основа заштите и очувања идентитета

Учесници састанка су се сагласили да Извештај представља успешан сиже  проблема са којима се припадници националних мањина суочавају у остваривању права на службену употребу језика мањине којој припадају.


b_300_0_16777215_00_images_stories_milos_i_ljilja.jpegЗаменик заштитника грађана Милош Јанковић одржао је предавање „Суочавање са изазовима и улога националних институција за заштиту људских права“ на дводневном регионалом округлом столу организованом поводом успостављања и рада Националних Превентивних Механизама (НПМ) сагласно Факултативном Протоколу уз Конвенцију против тортуре УН (ОПЦАТ).

Заштитник грађана, реагујући на трагичну смрт петнаестогодишњег штићеника Дома за лица ометена у развоју Кулине, изражава најдубље жаљење због губитка младог живота и упозорава на неопходност детаљног испитивања узрока који су до ове трагедије довели.

b_300_0_16777215_00_images_stories_mladi_sa_juga_009.jpegУченици завршних разреда средњих школа из Прешева и Бујановца посетили су 19. октобра 2010. године Заштитника грађана. Посета је реализована у сарадњи са  Иницијативом младих за људска права, у намери да се ученици упознају са мандатом и функционисањем  институције Заштитника грађана.

 Заменица Заштитника грађана др Зорица Мршевић представила је начин поступања Заштитника грађана, као и случајеве када се поступци покрећу по сопственој иницијативи. Посебан акценат је стављен на независност и самосталност као битне карактеристике инситуције омбудсмана.На Међународној конференцији „Жене у сектору безбедности“, одржаној у Београду од 13. до 15. октобра у организацији Министарства одбране Републике Србије, заменица Заштитника грађана др Зорица Мршевић је представила регионалну сарадњу омбудсмана у остваривању родне равноправности.

Она је у оквиру четвртог панела: «Сарадња у сектору безбедности по питањима родне равноправности“, изложила основне закључке недавно одржане регионалне конференције омбудсмана, који се односе на облике и начине сарадње институција омбудамана. Том приликом је истакла да је потребна како прекогранична сарадња, тако и сарадња механизама за родну равноправност унутар земље, посебно зато што се постојеће уставне и законске могућности за сада још увек нису исцрпене.

Као неопходна се показала и сарадња институција омбудсмана и других независних, контролних механизама. Притом се разлике у статусу и мандатима за сада могу сматрати различитостима која обогаћује заједничку праксу а никако не као сметња функционисању или још мање као евентуални узрок сукоба надлежности или интереса.

b_300_0_16777215_00_images_stories_geront.centar2.jpegГеронтолошки центар у Суботици пример је правилног и савесног рада и бриге за старије грађане, оценила је заменица републичког Заштитника грађана др Зорица Мршевић после контроле једанаест геронтолошких центара у Републици.

Геронтолошки центар у Суботици остварује знатно виши стандард смештаја старијих особа од републичког просека, уз недискриминативни пријем свих категорија корисника, активно пројектно обезбеђивање додатних средстава и додатне радне снаге, одличну сарадњу са локалном самоуправом и разгранату понуду ванинституционалних услуга без измештања старијих из њиховог домаћинства.