a

alt

Тамара Лукшић - Орландић, заменица заштитника грађана, учествовала је као експерт Савета Европе на тродневном семинару у Истанбулу (од 25. до 27. април 2012. године) на коме се разговарало о улози институција омбудсмана у праћењу поступака усвојења деце и о инклузивном образовању деце са сметњама у развоју, инвалидитетом, укључујући и децу из тзв. нестимулативних средина (сиромашна деца, деца из удаљених сеоских подручја, Роми и сл.). Ово је други у низу семинара који је Савет Европе организовао у оквиру Програма о мерама изградње поверења са обе старне реке Нистру/Дњепар, за представнике институција омбудсмана и невладиних организација из Молдавије и Транснистрије.

istanbul1.jpgПосебно интересовање на семинару изазвало је излагање заменице заштитника грађана о искуствима Србије у спровођењу законске обавезе о инклузивном образовању и улози Заштитника грађана, као независне институције у праћењу овог процеса, с обзиром на то да у Молдавији и Транснистрији немају искуства са овом врстом образовања за децу са сметњама, осим специјалних школа и специјалних одељења.

Заменица заштитника грађана излагала је и о искуствима Заштитника грађана у праћењу поступка усвојења деце и потреби уважавања и давања приоритета принципу најбољих интереса детета у сваком појединачном случају заснивања усвојења детета, као најпотпунијег и најефикаснијег облика заштите детета без родитељског старања.

Први акт који ће Заштитник грађана после избора послати новој влади биће иницијатива да се закони измене тако да се радницима безусловно признају права из социјалног и здравственог осигурања која им гарантује Устав, а да надлежни државни органи сносе одговорност за предузимање мера према послодавцима који не уплаћују законом прописане доприносе. Не само радници, већ и савесни послодавци трпе због бахатости појединаца, и створен је велики социјални јаз.

panel 27.04.112.jpg

На другом овогодишњем састанку одржаном у петак 27. 04. 2012. године,  чланови Панела младих саветника Заштитника грађана представили су своје досадашње ангажовање и информисали медије о својим искуствима и резултатима добијеним у истраживању о спровођењу и поштовању прописа којима се регулишу обавезе и поступања установа васпитања и образовања у заштити деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања, које су спровели у 72 школе широм територије централне Србије и АП Војводина.

Чланови Панела су најавили пројекат који ове године реализује Заштитник грађана у партнерству са УНИЦЕФ-ом, а који је усмерен на потребу законске забране телесног кажњавања детета у свим срединама, промовисање алтернативних васпитних средстава у дисциплиновању деце и на сензибилисање јавности о вредностима позитивног родитељства и усвајање позитивних родитељских вештина.

У другом делу радног састанка, чланови Панела су прошли радионичарску припремну обуку за спровођење истраживања о ставовима младих о телесном кажњавању деце, као и за вршњачку размену информација о оваквом начину васпитавања деце.

Расељавање Рома из неформалног насеља поред „Белвила“ спроведено је уз поштовање достојанства и људских права расељених грађана, оцењено је у прелиминарном извештају Заштитника грађана о расељавању тог насеља.

Слободан Јовановић, грађанин који је прошле године штрајковао глађу јер му закони нису омогућавали да добије личну карту иако је грађанин Србије, добио је ових дана тај документ пошто су измене закона које је иницирао Заштитник грађана почеле да се примењују.

Заштитник грађана оцењује да су данас житељи нехигијенског нелегалног насеља код новобеоградског „Белвила“ успешно премештени у неупоредиво боље животне услове уз пуно поштовање њиховог достојанства, што је први корак на дугом путу њихове друштвене интеграције.