a

Заштитник грађана Саша Јанковић примио је данас делегацију студената Приштинског Универзитета, који бораве у Београду у оквиру Визитинг програма Иницијативе младих за људска права-програма размене младих људи из Београда и Приштине.

Студенти су се првенствено интересовали за надлежност и остварене резултате рада институције Заштитника грађана Републике Србије.

Једно од питања за које су показали посебно интересовање је Нацрт Закона о забрани дискриминације, који је тренутно у скупштинској процедури.

Здравствени систем у Србији гарантује висок ниво здравствених услуга грађанима и највећи број здравствених радника ради правилно и законито свој изузетно хуман и тежак посао, али механизми за идентификовање и санкционисање пропуста и незаконитости у здравству морају бити joш више ојачани, закључили су министар здравља Томица Милосављевић и заштитник грађана Саша Јанковић на јучерашњем састанку у институцији омбудсмана.

Поред највишег могућег квалитета медицинског третмана, грађани имају право и на информације и обавештења о лечењу, право на слободан избор лекара, увид у медицинску документацију, заштиту података о личности и друга права предвиђена законом. Ради што делотворније и непосредније и ефикасније заштите права пацијената и отклањања уочених неправилности, биће настављена и ојачана и сарадња омбудсмана са Министарством здравља и заштитницима права пацијената у здравственим установама.

b_300_0_16777215_00_images_stories_0604b_ocp_w380_h300.jpeg"Укупно посматрано, уз одступања која су на нивоу уопштавања неизбежна, људске и мањинске слободе и права у Републици Србији се штите и поштују, при чему је ниво слобода и права гарантован прописима виши него ниво њиховог остваривања и заштите у пракси. Свим институцијама предстоји значајан рад на постизању делотворне заштите и остваривања људских права у пракси, у стварима које се непосредно тичу достојанства и квалитета живота грађана.

Квалитет и обим поштовања грађанских и политичких права предњачи у односу на остваривање слобода и права из социјалне, економске и културне сфере живота.

Забрињава тенденција извршне власти да на потребе и проблеме у остваривању људских права не реагује ефикаснијом применом постојећих закона и јачањем механизама контроле и превенције. Неспровођење постојећих прописа не може се стално правдати њиховом несавршеношћу и потребом за доношењем нових закона.

У складу са чланом 33. Закона о Заштитнику грађана, („Службени гласник РС“, бр. 79/05 и 54/07) Заштитник грађана поднео је Народној скупштини Републике Србије Редован  годишњи извештај за 2008. годину.

Омбудсмани Каталоније и Србије наставиће блиску сарадњу у развоју капацитета институције Заштитника грађана, посебно у погледу заштите права детета, заштите права лица лишених слободе и остваривања непосредне комуникације са грађанима, закључено је данас на састанку каталонског омбудсмана Рафаела Рибоа, представника каталонског парламента и заштитника грађана Републике Србије Саше Јанковића, са сарадницима.

Милош Јанковић, заменик Заштитника грађана за права лица лишених слободе упознао је новинаре са информацијама о предстојећој конференцији „Превенција тортуре у Србији“,  коју организује Заштитник грађана  у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији и Канцеларијом  Савета Европе у Београду. Конференција ће се одржати 23. и 24. марта у Београду.

Говорећи о предстојећем  скупу, Милош Јанковић је рекао да су полазне основе Конференције извештај Комесара за људска права Савета Европе о стању људских права у Србији, као и извештаји Комитета против тортуре Уједињених нација и Комитета за превенцију тортуре Савета Европе.

„Основни циљ конференције је успостављање координираних активности фактора  који  који утичу на превенцију тортуре, и то владиних институција, судства, независних државних органа, међународних организација, невладиних организација и медија“, рекао је Јанковић посебно наглашавајући значај медија који имају  примарну улогу у развоју свести о нужности елиминације било каквих облика тортуре или других нељудских или понижавајућих поступака.

Присуство на конференцији досад су потврдили, поред осталих, и Комесар за људска права Савета Европе, Европске комисије, ОЕБС-а, Комитета против тортуре УН, Комитета за превенцију тортуре Савета Европе, Поткомитета за превенцију тортуре УН,  Асоцијације за превенцију тортуре, као и представници Министарства за људска и мањинска права, Министарства унутрашњих послова, Министарства правде, Министарства здравља, Министарства рада и социјалне политике, Врховног суда, Јавног тужилаштва, научних институција, бројних невладиних организација за заштиту људских права и медија.