a

“Толедо упутства за организовање религиозне наставе“ била су тема излагања проф. др Зорице Мршевић, заменице Заштитника грађана, на конференцији „Цркве и верске заједнице и грађанско друштво за оснаживање људских права и демократије у Србији“ одржаној у Врњачкој Бањи од 25. до 28. марта ове године. Толедо упуства подразумевају  да се верска настава базира,уместо на предавању о једној, на представљању религија. У овако организованој верској настави акценат се ставља на  одговорност држава да организују верску наставу на начин на који се унапредјују људска права, толеранција, међурелигијски дијалог и друштвена солидарност.

Расизам, ксенофобија и дискриминација заснована на расним, етничким и верским предрасудама и стереотипима безброј пута су до садa изазивали људске и друштвене несреће и оставили трагичне последице у разним деловима света, па и нашем.
 
Србија никада није била нити је данас земља расизма и мржње, али повремени расистички и шовинистички инциденти као и говор мржње заснован на етничком и верском ексклузивизму озбиљно крше људска права појединих грађана, угрожавају стабилност односа у вишеетничкој и вишеверској заједници попут наше и потресају јавност.
 
Зато је неопходно, посебно на данашњи Дан борбе против расизма, подсетити на законску забрану и друштвену неприхватљивост те појаве и инсистирати на делотворнијој и ефикаснијој реакцији државних органа на расистичке инциденте. За постизање коначног циља – сузбијање свих облика расистичког, шовинистичког понашања и дискриминације засноване на таквим идејама кључно је ефикасније санкционисање виновника расистичких инцидената, али и осмишљавање и спровођење дугорочних образовних, културних и медијских политика које би допринеле изградњи индивидуалних и друштвених вредности и поштовању индивидуалних и колективних права.
 

Настојећи да сузбије испољавање расизма и шовинизма, Организација уједињених нација је усвојила Међународну конвенцију о укидању свих облика расне дискриминације коју је тадашња Југославија ратификовала 1967. године. Двадесет први март је међународни дан борбе против расизма, а непосредни повод УН да се определе за овај датум био је масакр над протестантима који су 1960. године захтевали укидање апархејда у Јужноафричкој Републици.

 

 

Настојећи да допринесе развијању демократских капацитета нашег друштва у погледу заштите људских права од испољавања сваког облика дискриминације, Заштитник грађана  је у сарадњи са  Факултетом за европско правно политичке студије из Сремске Каменице, повдом Међинародног дана борбе против расизма, организовао предавање "Расизам јуче, данас и сутра".

На скупу  у Сремској Каменици је о расизму, његовом  настајању и развојним фазама говорио  др Рајко Ђурић саветник Заштитника грађана. Присутне су поздравили и др Горан Башић, заменик Заштиника грађана и др Мирослава Филоповић продеканица Факултета из Сремске Каменице.

Предавању су присуствовали представници покрајинских органа, националних савета националних мањина, медија и  канцеларије Заштитника грађана и студената.

Поводом Међународног дана борбе против расизма 21. марта,  заштитник грађана  Саша Јанковић и  грађански бранилац  за град Београд  Душанка Гаћеша, поднели су  иницијативу Скупштини града Београда  да једна основна школа у главном граду добије име по Душану Јовановићу, четрнаестогодишњем дечаку који је 1997. године у центру Београда, само зато што је Ром,  до смрти претучен.

„Чинимо то уверени да се трајно сузбијање идеологија и понашања заснованих на расном или етничком екслузивизму не може постићи само административним забранама и судским поступцима.

За постизање коначног циља – елиминисања сваког облика расистичког, шовинистичког понашања и дискриминације засноване на таквим идејама – поред оштрих санкција од кључног значаја је доношење и спровођење мера усмерених ка оснаживању друштвених вредности, какве су враћање значаја васпитању и образовању, побољшање његовог квалитета и доступности, борба против дискриминације и заштита достојанства грађана свуда и у свакој прилици.

Заштитник грађана Саша Јанковић примио је данас делегацију студената Приштинског Универзитета, који бораве у Београду у оквиру Визитинг програма Иницијативе младих за људска права-програма размене младих људи из Београда и Приштине.

Студенти су се првенствено интересовали за надлежност и остварене резултате рада институције Заштитника грађана Републике Србије.

Једно од питања за које су показали посебно интересовање је Нацрт Закона о забрани дискриминације, који је тренутно у скупштинској процедури.

Здравствени систем у Србији гарантује висок ниво здравствених услуга грађанима и највећи број здравствених радника ради правилно и законито свој изузетно хуман и тежак посао, али механизми за идентификовање и санкционисање пропуста и незаконитости у здравству морају бити joш више ојачани, закључили су министар здравља Томица Милосављевић и заштитник грађана Саша Јанковић на јучерашњем састанку у институцији омбудсмана.

Поред највишег могућег квалитета медицинског третмана, грађани имају право и на информације и обавештења о лечењу, право на слободан избор лекара, увид у медицинску документацију, заштиту података о личности и друга права предвиђена законом. Ради што делотворније и непосредније и ефикасније заштите права пацијената и отклањања уочених неправилности, биће настављена и ојачана и сарадња омбудсмана са Министарством здравља и заштитницима права пацијената у здравственим установама.