a

Заменик заштитника грађана Милош Јанковић, представници Одељења за заштиту права лица лишених слободе и заменик Покрајинског омбудсмана, Стеван Арамбашић реализовали су 27. и 28. септембра 2011. године студијску посету Омбудсману Републике Словеније. Циљ посете je био упознавање са праксом и искуством Националног механизма за превенцију тортуре Републике Словеније, чију улогу обаља словеначки омбудсман у сарадњи са невладиним сектором и експертима.

Заштитник грађана Саша Јанковић изразио је наду да Парада поноса неће поново бити искоришћена као повод за насиље, поделе и деструкцију.

У разговору са организаторима Параде поноса у Београду, Јанковић је истакао да нико нема право да од њих захтева да се одрекну свог Уставом загарантованог права на мирно окупљање, и да за евентуалну штету и насиље одговорност имају само они који га организују, спроводе и толеришу.

Заменик заштитника грађана др Горан Башић, учествовао је на конференцији „Европске добре праксе – средство јавног заговарања у Србији“ коју је организовала невладина организација „Praxis“ са партнерским организацијама Hajnrih Bel fondacijom, Регионалним центром за мањине и Dokukinom. У раду конференције учествовали су експерти из земаља Европске уније и домаћи стручњаци.  У дискусији је посебна пажња посвећена проблемима са којима се суочавају  припадници ромске популације у погледу уживања права на правни субјективитет и права на адекватно становање.


Народна скупштина Републике Србије је у дану гласања ипак прихватила амандмане на Закон о парничном поступку поводом кога је Заштитник грађана данас дао саопштење, те Заштитник грађана повлачи саопштење, и моли средства јавног информисања, уз извињење, да га  даље не објављују.

Уместо тога Заштитник грађана  изражава задовољство што је у последњем моменту у Народној скупштини  отклоњена опасност по пуно остваривање права грађана на приступ суду и правди која је учињена уз сарадњу Министарства правде, организација цивилног друштва, Заштитника грађана и наравно народних посланика

b_300_0_16777215_00_images_stories_priznanje_za_sajt.jpeg

Поводом Међународног дана јавности да зна данас је у Привредној комори Србије повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић уручио признања представницима органа јавне власти које су се у протеклих годину дана посебно истакле у афирмисању права јавности на слободан приступ информацијама.

Заштитник грађана сматра да поједине одредбе управо усвојеног Закона о парничном поступку практично ограничавају сиромашним грађанима приступ суду и правди.

Управо усвојени Закон прописује да грађанина у поступку по правним лековима мора да заступа адвокат, док у Уставу стоји да свако има право на жалбу или друго правно средство, без додатних услова.

panel flajer