a

У поступку контроле рада Завода за унапређивање образовања и васпитања, Министарства просвете и науке и Националног просветног савета, Заштитник грађана је утврдио низ неправилности приликом давања стручне оцене о уџбенику за oсновну школу, по захтеву Привредног друштва за издавачку делатност из Београда.

Заштитник грађана указује  да је поступак оцене квалитета рукописа уџбеника и одобравања уџбеника за употребу оптерећен бројним неправилностима, од недостатка правила поступка оцене квалитета рукописа, до самовољног поступања руководиоца органа у чијој је надлежности да обезбеди правилно, непристрасно и пре свега стручно оцењивање материјала из којих ће учити ученици основних и средњих школа у Србији. Арбитрарно  и необјективно поступање органа управе, уз кршење законом прописанe процедуре, није само нарушило начела законитости и правилности, већ је довело у питање кредибилитет и професионални интегритет стручњака који су оцене дали и органа који су на основу тих оцена одлучивали.

Заводу за унапређивање образовања и васпитања, Министарству просвете и науке и Националном просветном савету препоручено је доношење прописа којима ће се уредити начин и поступак стручног оцењивања квалитета рукописа уџбеника, утврђивање одговорности за учињене пропусте, повраћај новчаних средстава издавачу и усаглашавање будућег поступања са начелима законитости, правичности и правилног административног понашања.

Ове државне институције у обавези су да Заштитника грађана у року од 60 дана обавесте о поступању по препорукама.

Стратегијом за унапређивање положаја Рома који је донела Влада Републике Србије уведени су асистенти за подршку у образовању Рома ради остваривања бољих резултата ромских ученика.  Међутим, на основу притужби, истраживања о примени Стратегије за унапређивање положаја Рома и састанка са педагошким асистентима Заштитник грађана је мишљења да је недовољан број педагошких асистената у настави, да није одговарајуће решен њихов радно-правни статус, да опис посла и радни задаци педагошких асистената нису јасно  утврђени, као и то да не постоје критеријуми о оптималном и максималном броју ученика ромске националности са којим ће асистент остварити квалитетан рад.

Стога је Заштитник грађана упутио Министарству просвете и науке препоруку којом од овог органа очекује да предузме мере како би се обезбедило ангажовање већег броја асистената за подршку у образовању Рома, омогућило потпуније остваривање права на једнак приступ образовању, и створили трајни, одрживи и системски услови за укључивање Рома у образовни систем.Заштитник грађана је, одмах по пријему обраћања притвореног судије и члана Високог савета судства Благоја Јакшића, у притворску јединицу Окружног затвора у Београду упутио свог заменика који је 17. јануара 2012. године са Јакшићем обавио разговор.

Када поступак који води буде окончан, Заштитник грађана ће, с обзиром на интересовање јавности, о томе дати саопштење.

Заштитник грађана Саша Јанковић упутио је данас Високом савету судства, Народној скупштини и Влади Републике Србије Мишљење о проблемима у раду Високог савета судства. Мишљењем се указује на то да је, због низа околности које се у Мишљењу наводе, рад Високог савета судства у садашњем саставу постао нелегитиман. Заштитник грађана сматра да ВСС у таквим условима не може извршити уставну и законску дужност да гарантује независност и самосталност судова и судија, што је основ за законито и правилно остваривање права грађана на фер и правично суђење.

Заштитник грађана препоручио је ВСС да престане са радом у садашњем, непотпуном саставу, да тај и други надлежни државни органи предузму све како би се састав ВСС ускладио са одредбама Устава, а пре свега обезбедила већина судија у њему. Такође, Заштитник грађана сматра да све одлуке које је ВСС донео у неправилном саставу, без већине судија у својим редовима, треба да буду поништене. Заштитник грађана је мишљење дао поводом притужбе Друштва судија Србије, као и других сазнања о раду ВСС.

Целокупан текст Мишљења је доступан на сајту Заштитника грађана www.zastitnik.rs.

Заштитник грађана утврдио је низ неправилности у окружним затворима и казнено поправним заводима које се односе на услове смештаја затвореника. Контрола обављена у Казнено-поправном заводу у Нишу је показала да су у павиљону „Ц“ купатила руинирана, влажна, са  неодговарајућим санитарним уређајима и недовољном приватношћу. Тоалети и купатила су руинирана, влажна и без довољне приватности и у затвореном одељењу Окружног затвора у Новом Саду и Окружном затвору у Лесковцу.

На основу стања утврђеног током контроле Заштитник грађана је упутио  препоруке у којима се од окружних затвoра и казнено - поправног завода тражи да изврше адаптацију тоалета и купатила и обезбеде чисте и суве просторије са примереним санитарним уређајима, у којима је обезбеђена приватност.

Контрола коју је Заштитник грађана обавио у Казнено-поправном заводу Пожаревац–Забела показале је да су повређена права притвореника на здравствену заштиту у VII павиљону, јер им је отежан контакт са лекаром, а тиме и могућност остваривања благовременог прегледа и адекватног лечења.

У Препоруци коју је Заштитник грађана упутио након контроле наведено је да се омогући да лекар једанпут у току месеца обиђе сва лица лишена слободе која се налазе у VII павиљону, тако што ће ући у сваку просторију односно спаваоницу и у разговору са њима утврдити да ли постоји потреба за лекарским прегледом или не.

b_300_0_16777215_00_images_stories_picture_svilajnac1.jpeg

Заштитник грађана Саша Јанковић посетио је јуче Свилајнац и разговарао са председницом општине Свилајнац др Горицом Димчић – Тасић, представницима општине, органа јавне власти, невладиних организација и грађанима у овој општини.