a

Заштитник грађана Саша Јанковић разговарао је данас са специјалним представником Генералног секретара Савета Европе у Београду амбасадором Константином Јеркостопулосом и члановима Мониторинг комитета Парламентарне скупштине Савета Европе, господином Давитом Харутинијаном и госпођом Синико Хурскаинен, који се налазе у  радној посети Србији.

Заменица заштитника грађана Тамара Лукшић - Орландић, учествовала је на конференцији „Иновације у предуниверзитетском образовању: Образовање као отворени систем“, коју је организовало Министарство просвете.

У уводном излагању у оквиру групе која се бавила доприносом младих у процесу стварања образовања као отвореног система, Тамара Лукшић – Орланидћ је изнела искуства из досадашњег рада институције Заштитника грађана у области заштите права у образовању и свих других права детета која могу бити предмет повреде током процеса образовања, као што су: право на заштиту од насиља, заштита угледа и достојанства детета/ученика, право на уважавање мишљења ученика, на заштиту приватности и др.

Тамара Лукшић – Орландић је посебно истакла питања  партиципације ученика у образовном систему и истакла потребу њиховог директног учешћа уместо заступања њихових права и интереса од стране одраслих. Изразила је очекивања да ће тек установљен Панел младих саветника Заштитника грађана, бити један од ефикасних канала утицаја деце/ученика на школу и образовни систем у целини.

Током боравка у Медвеђи, Заменица заштитника грађана, Тамара Лукшић- Орландић посетила је Центар за социјални ради обавила разговор са стручним тимом и директором Центра. Заштитник грађана покренуо је два поступка контроле рада овог Центра у предметима могуће повреде права деце.

Поред тога заменица Заштитника грађана посетила  је и О.Ш. „Горња Јабланица“ у којој је од ове школске године седморо деце са неком врстом сметњи у развоју обухваћено инклузивним образовањем, а до тада су похађали специјалну школу. За ову децу израђени су индивидуални образовни планови. По броју деце обухваћене инклузијом ова школа је у самом врху  у Јабланичком округу. Школа је добила и педагошког асистента за рад са ромском децом, који је  у разговору пренео своја запажања из досадашњег рада са 20- так ромских девојчица и дечака.

Током боравка у Медвеђи представници Заштитника грађана посетили су и средњу школу „Никола Тесла“ и разговарали са директором и секретаром школе о актуелним проблемима средњошколсог образовања

Смањење општег нивоа насиља, па и оног који се дешава на улицама, спортским стадионима и другим јавним местима, почиње сузбијањем насиља у породици, изјавила је заменица републичког заштитника грађана др Зорица Мршевић, поводом почетка глобалне кампање “16 дана активизма против насиља над женама”.

Кампања се одвија широм света са циљем да скрене пажњу на глобалном нивоу на светски проблем насиља над женама. Њом се уједно обележавају датуми између 25. новембра – Међународног дана борбе против насиља над женама и 10. децембра, Међународног дана људских права, како би симболично повезало питање насиље над женама са људским правима и нагласило да такво насиље представља кршење људских права.

 Имајући у виду пре свега домаће примере добрих пракси, Заштитник грађана сматра да је потребно да се успостави јединствен систем институционалне сарадње поводом сузбијања насиља над женама. У том смислу потребно је више сарадње  између стручних тимова како унутар центара за социјални рад, подручних полицијских управа и правосудних органа, али и других актера на нивоу локалних самоуправа, али и доношење детаљних упутстава о поступању запослених у тим органима у случајевима породичног насиља.


b_300_0_16777215_00_images_stories_04.jpeg

Од свог оснивања, 2007. године, институција Заштитника грађана ужива велику подршку Мисије ОЕБС у Београду и Омбудсмана Каталоније, која је поред финансијске и едукативне помоћи била испољена и у изради стратешких докумената, изјавио је заштитник грађана Саша Јанковић на данашњој конференцији за штампу у Београду, поводом представљања резултата пројекта подршке институције Заштитника грађана у области комуникације са грађанима.

Заменица заштитника грађана за права детета, Тамара Лукшић – Орландић учествовала је на конференцији „Безбедно детињство“, коју је 19. новембра 2010. године, поводом Дана заштите деце од насиља, организовао Савет за права детета Владе Републике Србије.

Циљ конференције је био да сви актери који имају улогу у спровођењу Националне стратегије за заштиту деце од насиља и  Акционог  плана за њено спровођење, надлежна министарства, представници цивилног друштва и истраживачи феномена насиља из академске заједнице, представе  своје досадашње активности и будуће планове у реализацији циљева постављених у Акционом плану.

Истичући несклад између добрих прописа и њихове имплементације, са којим се Заштитник грађана суочава у свом свакодневном раду,  као и недостатак свести о стварним размерама насиља и његовим појавним облицима, Тамара Лукшић – Орландић је подсетила је да је за успешно превладавање насиља над  децом изузетно важно да се децом бавимо, да са њима разговарамо  (а не преговарамо), да их слушамо и чујемо оно што говоре гласно, али и оно што  кажу узгред.