a

dscn2668.jpg

Настављајући активности из годишњег плана надзора у социјалним установама за смештај старих лица у Србији, начелница у стручној служби Заштитника грађана Драгана Грабовица посетила је 18. јуна 2010. године Геронтолошке центре у Крушевцу и Матарушкој Бањи. Током посета, директорка Геронтолошког центра Крушевац Весна Лукић и директорка Геронтолошког центра Матарушка бања Светлана Радисављевић, са сарадницима пружиле су потпуну информацију о организацији и раду тих центара, омогућиле обилазак и разгледање простора и несметан разговор са корисницима/цама услуга.

Геронтолошки центри организују за кориснике редовне месечне излете, спортско рекреативне и културне активности и развијају сарадњу са другим домовима, Геронтолошки центар у Матарушкој Бањи је организатор, сада већ традиционалне манифеставије „У сусрет Ускрсу,“ коју организује заједно са гостима из 15 домова за старе.  Успостављена је и сарадња на међународном плану, са домом у граду Роверто у Италији.

Корисници су у све већем броју зависни од туђе помоћи, све старије животне доби, и као и у другим установама тога типа, две трећине корисника чине жене.

Пренасељеност је један од главних проблема уочених и у претходно посећеним установама за смештај старих лица јер свуда постоји повећан број заинтересованих за смештај. У Центру у Крушевцу постоје и  петокреветне собе да би се простор рационално искористио. У Центру у Матарушкој бањи нема вишекреветних соба, јер је капацитет смањен одлуком Владе, што је утицало на повећане броја на листи чекања за пријем.

Уједињене нације упутиле су апел светској јавности да овогодишњи Међународни дан избеглица, 20. јун, протекне у обележавању нове драме у којој суделује више од 300.000 људи на граници између Киргистана и Узбекистана. Ранији број избеглица, који  региструје УНХЦР у својој педантној статистици, биће, дакле, поново увећан, и сада ће  износити око 44 милиона.

Како на основу светског, тако и на основу нашег искуства, уверили смо се да се о избеглицама по правилу зна на основу статистичких података и броја слика. Међутим, ти егзактни подаци и те, у суштини, јасно видљиве, често потресне слике, најчешће су уоквирене невидљивим рамом. Услед тога, знање које се стиче о трагедијама и драмама стотине хиљада  људи, који постају преко ноћи избеглице, личи на велике и застрашујуће пожаре чији су узроци далеко од очију јавности.

alt

Проблематика сигурности информација је све више присутна, а приступ изискује истовремено и усаглашено ангажовање свих релевантних друштвених фактора, истакнуто је на данашњем научно - стручном форуму СИЗИТ 10, другој конференцији о проблематици угрожавања сигурности информација, на Правном факултету у Београду.  

alt

Заменица  Заштитника грађана и начелница у Стручној служби Драгана Грабовица су посетиле „Дом за старе и пензионере“ у Смедереву у складу са годишњим планом надзора у социјалним установама за смештај старих  лица у Србији.

Током посете представници Дома, директорка Ковиљка Јовичић, социјална  радница Марија Стевановић, као и председник Савета станара Слободан Ђурић, испољили су пуну кооперативност у давању информација и пружању помоћи чланицама надзорног тима Заштитника грађана.

Услугу корисницима  Дома пружа 56 запослених разних профила. Обезбеђена је и стална здравствена заштита коју пружају лекар, физијатар и медицинско особље.  Корисници су задовољни условима смештаја, радом запослених као и организацијом друштвеног живота, кроз слободне активности у секцијама и сарадњом са другим установама истог типа. Нарочито је активна Секција за хортккултуру која релативно скучено домско двориште успешно оплемењује разноврсним декоративним биљним амбијентом.

Видљива је пренасељеност Дома у коме и даље постоје четворо и петокреветне собе, у којим условима домска управа настоји да рационално искористи целокупан расположив простор, дословце „од подрума до тавана“. С тим у вези истакнут је као општи проблем појачаног притиска на пријем у овај Дом, као и сличне установе за стара лица, што је резултат социјалне ситуације и старења становништва Србије.

Срамна мржња и насиље према Ромима који су се протеклих дана испољавали у банатском селу Јабука, резултат су мноштва проблема на које држава и друштво у прошлости пречесто нису налазиле прави одговор.

Повод за нападе дела мештана Јабуке према комшијама Ромима трагичан је толико да му није требало додатно зло, а оно се на жалост десило. Индивидуална одговорност за учињено кривично дело замењена је уличним прогоном, насиљем над целом етничком групом и позивима на линч недужних.

Заштитник грађана отвариће ове недеље локалне канцеларије у општинама Бујановац, Прешево и Медвеђа. Канцеларије ће у току ове и следеће недеље радити по привременом распореду и то у среду, 16. јуна у Бујановцу, у згради Општине Бујановац, III. спрат, Прес сала, од 8.30 до 16.30 часова, у четвртак, 17. јуна канцеларија ће бити отворена за грађане у Прешеву, Улица Саве Ковачевића 12, такође од 8.30 до 16. 30 часова, док ће у Медвеђи правници примати притужбе грађана на незаконит или неправилан рад органа управе на штету остваривања загарантованих права у Дому културе, Јабланичка 63, од 8.30 до 16.30 часова.

Следеће недеље канцеларије ће радити 23. јуна у Бујановцу, 24. јуна у Прешеву, док 25. јуна Медвеђи, са радним временом од 8.30-16.30 часова.