a

Заменица заштитника грађана, Тамара Лукшић – Орландић, учествовала је на конференцији „Права жртава сексуалног и партнерског насиља“, у организацији Аутономног женског центра, која се одржава у оквиру пројекта Права жртава насиља – ка европским решењима и подршку МИП Краљевине Норвешке.

Тамара Лукшић – Орландић је упознала присутне са најновијом иницијативом за измену Кривичног законика Републике Србије, коју је Заштитник грађана упутио надлежном Министарству правде, полазећи од свог законског овлашћења да иницира измене у постојећим прописима, а када оцени да због недостатака у прописима долази до повреде права грађана, односно када сматра да је то од значаја  за остваривање и заштиту права грађана.

Повод за ову иницијативу јесте чињеница да постоји потреба за усаглашавањем националних прописа са ратификованим међународним инструментима и усвојеним стратешким документима на националном нивоу, те да у том смислу треба побољшати кривичноправну заштиту жртава родно заснованог насиља.

На конференцији је учествовао велики број представника полиције, тужилаштава и судија из целе Србије, а своја искуства о законском регулисању и пракси у заштити жртава сексуалног и партнерског насиља, имале су представнице Шпаније и Аустрије, др Ванеса Касадо Кабаљеро, адвокатица и предавач на Правном факултету у Севиљи и мр Јасмина Прстојевић, адвокатица и сарадница бечког Интервентног центра против насиља у породици.

Ова конференција је право место да се изложе укратко предлози за измене у Кривичном законику, јер већину чине измене које се односе управо на родно засновано насиље, положај и заштиту жртве, строжије санкционисање и касније праћење насилника - повратника, односно бољу заштиту детета жртве сексуалног искоришћавања  и сексуалног злостављања  у складу са истоименом конвенцијом савета Европе.

Заштитник грађана Саша Јанковић саопштава да никада, ни једним актом нити речју, није тражио да се обустави лечење грађана, а посебно не лечење оболелих од мултиплекс склерозе. Уместо тога, Заштитник грађана од почетка инсистира на томе да се примена било које методе која помаже у савладавању мултиплекс склерозе не сме незаконито третирати и плаћати као допунски рад, већ је то основна здравствена услуга и лечење на које имају право сви оболели без обзира на имовно стање.

Заменица Заштитника грађана, Тамара Лукшић – Орландић, учествовала је на конференцији о моделима хранитељства, која је у организацији Уницефа, Министарства здравства и социјалне заштите Републике Хрватске и НВО, Форума за квалитетно хранитељство, одржана 26. октобра у Загребу.

Поред представљања актуелних модела хранитељства у Француској, Словенији и Шкотској, представљен је и нови Закон о хранитељству, који је усвојен у Сабору Републике Хрватске, јула ове године. На конференцији је учествовао и велики број садашњих и потенцијалних хранитеља из Хрватске, као и група деце која живе у хранитељским породицама, она која су напустила хранитељство због година старости, као и биолошка деца хранитеља.

Учесницима конференције најупечатљивији утисак оставио је предлог деце како они виде идеалну хранитељску породицу. Деци је најмање важан квалитет смештаја. Много им је важнији толерантан и осећајан однос хранитеља, близина биолошке породице и потреба одржавања квалитених веза биолошке и хранитељске породице.

 Заменица заштитника грађана посебно се интересовала за нови институт хранитеља професионалца (особа са одговарајућим факултетским образовањем – социјални радник, психолог, педагог, специјални педагог, или евентуално са средњом школом медицинског смера) и његово разликовање од специјализованог хранитељства, јер су идентичне групе деце усмерене на оба типа хранитељства, а то су: деца са сметњама у развоју, деца са проблемима у понашању или сукобу са законом, злостављана и занемарена деца, деца која злоупотребљавају алкохол или опојне суспстанце, ХИВ позитивна деца, малолетне мајке. И једни и други ће бити усмерени на дете 24 сата, с тим да ће професионални хранитељи  добијати плату у висини плате свог колеге запосленог у систему социјалне заштите, док ће специјализовани хранитељи имати нешто мање накнаде, али веће од тзв. традиционалних хранитеља деце која немају потребу ни за једаним видом посебне подршке.

У Републици Хрватској подигнута је добна граница до које се дете не сме смештати у институцију, са 3 на 7 година старости детета. Ради подсећања у Србији је та забрана предвиђена за дете старости до 3 године.

b_300_0_16777215_00_images_stories_pms_sajam_knjiga.jpeg

На Сајму образовања „Звонце“, у оквиру Сајма књига, шест чланова Панела младих саветника су, у оквиру специјалног програма под називом „Мали омбудсмани нас уче“, присутним средњошколцима представили Конвенцију о правима детета, као најважнији међународни документ у којем су садржана права детета, упознали их са обавезама које је Република Србија преузела потписивањем Конвенције, као и са начинима да се штите права детета. Посебно су објаснили надлежности Заштитника грађана у систему заштите права детета.

Млади саветници информисали су заинтересоване вршњаке о Панелу младих саветника Заштитника грађана, који је формиран крајем 2010. године као саветодавно тело и облик трајног учешћа деце у раду Заштитника грађана, у циљу промовисања права детета на слободно изражавање мишљења и учествовање у доношењу одлука које су од значаја за дете и њега се тичу.

С обзиром да је у првој години постојања овог тела приоритет његовог ангажовања било смањење насиља у школама, чланови Панела указали су на резултате истраживања које су спровели током прошле школске године о томе да ли су школе у Републици Србији испуниле законом и другим прописима утврђене  обавезе у заштити ученика од насиља, злостављања, и занемаривања.

Размењујући своја сазнања и искуства са вршњацима, чланови Панела сазнали су да у многим београдским средњим школама ученици не знају да постоји тим за заштиту ученика, нису упознати су дужностима које има свака васпитно-образовна установа у заштити ученика од насиља, злостављања, и занемаривања, у школама нема огласне табле ради достављања важних информација ученицима. Такође су одговарали на питања како да се детету обезбеди заштита од занемаривања и злостављања у породици.


Др Горан Башић, заменик заштитника грађана за права особа са инвалидитетом организовао је радни састанак са представницима цивилног сектора и међународних тела, чија је мисија заштита и унапређење права особа са инвалидитетом. Састанку су присуствовали, Горда Рајков, народна посланица у Народној скупштини Републике Србије и чланица НВО „Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Србије“, Дамјан Татић, представник Републике Србије у Комитету УН за праћење примене Конвенције о правима особа са инвалидитетом и Драгана Ћирић Миловановић, регионална  извршна директорка МДРИ-С.

Циљ састанка је размена искустава о раду на заштити и унапређењу права особа са инвалидитетом и договор о будућим активностима, кроз заједничко учешће, у реализацији и спровођењу мониторинга примене конвенције о правима особа са инвалидитетом,

У двочасовном разговору анализирани су даљи кораци, могуће мере за унапређење сарадње, као и о успостављању механизма контроле поступања органа јавне власти на побољшању квалитета живота особа са инвалидитетом.


b_300_0_16777215_00_images_stories_potpisi_vojnih_penz._007.jpeg

Представници Удружења војних пензионера Србије уручили су данас заштитнику грађана Саши Јанковићу колективну притужбу на рад Фонда за социјално осигурање војних осигураника, коју је потписало 21. 758 војних пензионера. Притужба се односи на неисплаћене припадајуће пензије за период од 01.08.2004. године до 30.11. 2007. године и неусклађене војне пензије за период од 1.1.2008. године, као и на друга питања.

panel flajer