a

Заменик Заштитника грађана Милош Јанковић  са сарадницима  пристутвовао је  Конференцији  о успостављању партнерства за спречавање тортуре у Европи, која је одржана 5. и 6. новембра 2009.г. у  Стразбуру. Циљ конференције је био успостављање активне мреже Националних превентивних механизама (НПМ)  у борби против тортуре, као и установљавање и јачање партнерстава у циљу ефикасније превенције тортуре у Европи. Конференцију су организовали Савет Европе - Генерални директoрат за људска права и правне послове и Асоцијација за превенцију тортуре са седиштем у  Женеви.

Првог дана конференције  презентован је европски НПМ пројекат, његова сврха, методе рада и тим задужен за његову реализацију.  Констатована је потреба договора са НПМ држава учесница око радног програма за реализацију пројекта.  Посебна пажња посвећена је изради годишњих извештаја НПМ и размењена су искуства која се тичу структуре, садржине, језика и начина њиховог објављивања.

Заменик Заштитника грађана Милош Јанковић, је на скупу представио Превентивни механизам Заштитника грађана и његову Методологију рада,  као и  досадашња искуства и изазове у вези са радом овог тела.

Организатори су учесницима, као огледни радни материјал, доставили  Одлуку о оснивању и Методологију рада Превентивног механизма.

 Главна тема другог дана конференције била je успостављање сарадње различитих међународних тела на нивоу Уједињених Нација и Савета Европе, и то: Комитета УН против тортуре, Подкомитета УН за превенцију тортуре, Европског Комитета за спречавање тортуре , Специјалног известиоца за људска права УН и Комесара за људска права Савета Европе. Посебна пажња посвећена је промоцији размене информација, установљавању јединствених стандарда рада и обезбеђивању ефикасне примене препорука ових превентивних тела.

sasa20i20predstavnici20sindikata1.jpg

Заштитник грађана Саша Јанковић, састао се данас са лидерима и представницима Савеза самосталних синдиката Србије. Синдикални лидери су затражили од Заштитника грађана да подржи њихову иницијативу за оцену уставности члана 28. Закона о буџету за 2009. годину, којим је суспендована примена Општег колективног уговора на све послодавце и којим је радницима чије се плате финансирају из буџета одузето право на награде и бонусе који су предвиђени посебним и појединачним колективним уговорима.

Заменица Заштитника грађана за права детета Тамара Лукшић - Орландић, данас је у Палати Србији примила делегацију из Киргистана у чијем саставу су били стручњаци за малолетничко правосуђе. У оквиру студијске посете Србији, у организацији УНИЦЕФ-а, чланови киргистанске делегације су изразили жељу да се састану са заменицом Заштитника грађана за права детета.

Тема ове студијске посете је реформа малолетничког правосуђа, а Србија је изабрана као пример добре праксе чија искуства  се могу применити у реформским процесима који су започети у Киргистану. Тамара Лукшић - Орландић је госте упознала са радом институције Заштитника грађана у Србији, а пре свега са активностима у области права детета што је и било њихово основно интересовање.

Заштитник грађана подржао је пред Народном скупштином и Владом Републике Србије две групе амандмана Посланичке групе мањина на предлоге закона о  одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији и о попису становништва

Заштитник грађана сматра да је усвајање амандмана Посланичке групе мањина на закон о ограничавању броја запослених у локалним администрацијама потребно како рационализација броја запослених, која је нужна и оправдана, не би негативно утицала на практично остваривање мањинских права у оним локалним самоуправама у којима су мањински језици у службеној употреби.

alt

"Циљ едукације у области  родне равноправности је сагледавање стереотипних родних улога као историјски и друштвено детерминисаних и самим тим могућих и отворених за промене са циљем отклањања родно засноване дискриминације", изјавила је заменица Заштитника грађана др Зорица Мршевић, отварајући  семинар о родној равноправности који се одржава од 5. до 7. новембра 2009, године у Суботици

 Семинару присуствују представници канцеларија локалних омбудсмана и институције Заштитника грађана уз учешће великог броја предавача.

У организацији Заштитника грађана у Скупштини града Ужица организована је трибина на тему «Род и језик» на којој је представљена потреба употребе родно сензитивног језика у свакодневној службеној комуникацији у институцијама као и приликом њихове комуникације са грађанима.

Заменица Заштитника грађана др Зорица Мршевић истакла је  да се родна равноправност односи на једнака права, одговорности и могућности за жене и мушкарце и да савремено присуство жена у јавном животу у различитим професионалним улогама представља основу за употребу женског граматичког рода за њихово ословљавање. Карактеристике и могућности родне употребе језика представиле су и профосорка Свенка Савић са новосадског Универзитета као и  Стана Ристић научна саветница САНУа. Косана Бекер из Стручне службе Заштитника грађана представила је коректну употребу језика у погледу особа са инвалидитетом. Родно сензитивну употребу језика подржала је и помоћница градоначелника Ужица задужена за социјална питања, Бранкица Јеремић а присутни су као резултат трибине предложили да се сва радна места у локалној самоуправи «преведу» у женски род ако их обављају жене, конкретно у начелнице, саветнице, помоћнице, референткиње и сл. Овом, иначе најуспешнијом досад одржаном трибином у Ужицу, завршен је циклус јавног представљања родно сензитивног језика Заштитика грађана финсијски подржаног од стране Мисије ОЕБСа у Србији.