a

Заменик Заштитника грађана проф. др Горан Башић и помоћник Генералног секретара Заштитника грађана Роберт Сепи учествовали су данас на састанку Унапређеног сталног дијалога, на чијем дневном реду се налазио и преглед напретка на пољу политичких критеријума – демократија и владавина права, односно људска и мањинска права. У области државне управе се разговарало о спровођењу реформе државне управе, укључујући и улогу независних тела, као што су Заштитник грађана и Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, чији су представници изнели своја искуства из ове области.

Разговори, који се обављају у оквиру Унапређеног сталног дијалога, у многим елементима обликују и усмеравају процес реформи у Србији. Представници Европске комисије и других институција Европске уније и представници Владе Републике Србије и других институција у држави разговарају о тренутном стању, плановима и проблемима Србије на путу ка чланству у ЕУ.

Заштитник грађана Саша Јанковић, учествовао је на Првој међународној конференцији војних омбудсмана одржаној поводом 50 година постојања Немачког Парламентарног повереникa за оружане снаге (German Parliamentary Commissioner for the Armed Forces). Конференцију је иницирао Парламентарни повереник у сарадњи са Женевским центром за демократску контролу оружаних снага (Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces - DCAF), а  одржана је од 10. до 12. маја ове године у Берлину.  Конференцији су присуствовали представници националних омбудсмана из области оружаних снага, омбудсмана општих надлежности, као и других националних институционалних механизама који штите права запослених у оружаним снагама. С обзиром да је реч о првој међународној конференцији која је окупила омбудсмане у области оружаних снага, учесници конференције су разменили искуства и информације о раду својих институција, мандату, овлашћењима и развили контакте за будућу сарадњу у овој области.

ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

Народни посланик, шеф посланичке групе СНС

Поштовани г. Николићу,

Поводом Вашег захтева да пружим обавештење, односно објашњење:

1) зашто нисам реаговао истоветно према државним функционерима - државном секретару у Министарству економије и регионалног развоја Небојши Ћирићу и државном секретару у Министарству правде Слободану Хомену, а поводом случаја састављања и достављања Врховном суду акта којим се сугеришу мере за заустављање свих судских поступака у којима радници од приватизованих предузећа и предузећа у процесу приватизације траже испуњење својих права из радног односа, и

2) да ли сам спреман да у случају министра економије и регионалног развоја Млађана Динкића поступим на истоветан начин, при чему сте ми доставили копију акта Министарства економије и регионалног развоја бр. 023-01 552/2008-04 од 16. 01. 2009. године који је потписала помоћница министра Мишела Николић,

обавештавам Вас следеће:

- Заштитник грађана контролисао је, по сопственој иницијативи, а на основу сазнања из средстава јавног информисања, законитост и правилност рада два органа управе – Министарства економије и регионалног развоја и Министарства правде, како би утврдио да ли су конкретним активностима тих органа, односно њихових службених лица угрожена, односно повређена права грађана која гарантује правни поредак Републике Србије, као и да би, по потреби, биле предузете корективне мере из надлежности овог органа.

Унапређење права лица  смештених у институцијама за одрасла инвалидна лица, разлог је данашње посете заменика Заштитника грађана Републике Србије, проф.др Зорице  Мршевић   и Милоша Јанковића, Дому за одрасла инвалидна лица „др Драгиша Витошевић“ у Београду.

Заменици Заштитника грађана посетили су Дом ради утврђивања услова у којима борави 80 корисника ове установе старости од 20 до 60 година. Заменици су обавили разговор са директорком Дома Иваном Стевановић.

У пратњи секретара Дома Горана Ласковића, обишли су просторије у оквиру установе и разговарали са корисницима Дома.

Заштитник грађана упознат је, из средстава јавног информисања и документације коју му је упутио један народни посланик, са актом који помоћница министра економије и регионалног развоја упутила Трговинском суду у Београду „у циљу спречавања покретања стечаја“ над ИПМ „Змај а.д.“.

С обзиром на Уставом и Законом одређену улогу омбудсмана да контролише рад органа управе у циљу његовог унапређења ради потпунијег, правилнијег, ефикаснијег и законитијег остваривања права грађана и имајући у виду да је Заштитник грађана већ дао јавну препоруку Влади Републике Србије, Министарству економије и регионалног развоја и Министарству правде чије спровођење би требало да предупреди нове сличне грешке у раду сваког органа управе, а чиме се остварује основни циљ деловања овог органа, Заштитник грађана не налази за потребно да води нове поступке којима се изнова  утврђује оно што је већ утврђено и неспорно – да је у прошлости било неправилног понашања органа извршне власти у комуникацији са судском влашћу, на штету права грађана.

b_300_0_16777215_00_images_stories_predavanje20fpn.jpeg

Заштитник грађана Републике Србије Саша Јанковић и повереник за слободан приступ информацијама од јавног значаја и за заштиту података о личности Родољуб Шабић, данас су у оквиру предмета Јавна управа на Факултету политичких наука у Београду, одржали предавање студентима треће и четврте године  о улози назависних државних тела у контроли јавне управе. Јанковић и Шабић су представили надлежности и рад институција на чијем челу се налазе, а кроз примере поступака које су водили на основу притужби које су добили од грађана или по сопственој иницијативи, предочили су студентима могуће пропусте у раду јавне управе. Такође су и навели тешкоће са којима се суочавају независне државне институције, почев од неадекватног смештаја до тешких услова за рад и немогућности попуњавања систематизацијом предвиђена радна места у стручној служби. На интересовање студената, челници независних тела су указали на раскорак са временом у стандардима у ЕУ и свету по питању контроле јавне управе, и позвали студенте да увек траже и живе са својим, Уставом загарантованим правима.