a

b_300_0_16777215_00_images_stories_medjunardoni_dan_javnosti.jpeg

Право јавности да зна и да има слободан приступ информацијама од јавног значаја је један од стубова демократског друштва. Право грађанина да пита, опомиње власт да је дужна да представи јавности шта ради, изјавио је заштитник грађана Републике Србије Саша Јанковић на данашњем обележавању Међународног дана права јавности да зна у просторијама Привредне коморе Србије у Београду.

b_300_0_16777215_00_images_stories_goran_i_romski_koordinatori.jpegЗаменик Заштитника грађана др Горан Башић са сарадницима, одржао је данас радни састанак са представницима Канцеларије за спровођење Стратегије за унапређивање положаја Рома, Канцеларије за инклузију Рома АП Војводине, Националног савета ромске националне мањине, канцеларија ОЕБС и УНДП,  као и ромским координаторима  у Београду. Тема састанка се односила на потребе и могућности унапређења положаја ромских координатора у Србији у циљу заштите и унапређивања права ромске популације.  Представници Министарства за људска и мањинска права, Министарства за државну и локалну самоуправу и Министарства рада и социјалне политике, који су претходно потврдили своје учешће, нису присуствовали данашњем састанку, што је изазвало негодовање присутних.

Побољшање положаја ромских координатора у Србији, захтева свобухватно сагледавање  њихове функције и статуса, изјавио је др Горан Башић и нагласио да се овако значајна питања могу решавати само сарадњом са ресорним министарствима.

У дискусији која је уследила, представљени су значајни резултати у досадашњем раду ромских координаора, пре свега у решавању проблема ромске популације, али и тешкоће са којима се свакодневно сусрећу у свом раду и ангажовању. Потврђена је значајна улога ромских координатара у заштити људских права, како на локалном нивоу, тако и у сарадњи са другим институцијама надлежним за примену и спровођење Националне стратегије Рома и акционих планова у локалним самоуправама. С обзиром на значајну улогу коју обављају у локалној самоуправи, указано је на потребу јачања капацитета и сарадње са свим надлежним институцијама и ефикасније комуникације у оквиру мреже ромских координатора.

b_300_0_16777215_00_images_stories_office_avg.20104.jpegЗаменица Заштитника грађана за права детета Тамара Лукшић – Орландић учествовала је 26. септембра 2010. године у Београду у својству предавача у раду семинара намењеног наставницима грађанског васпитања у основним школама и излагала на тему „Положај деце у сфери политичког живота“. Семинар је организавала невладина организација Грађанске иницијативе.

Заменица Заштитника грађана упознала jе полазнике семинара са радом институције Заштитника грађана, концептом права детета и искуствима из праксе Заштитника грађана у заштити и унапређивању права детета. Учесници семинара, наставници основних школа са територије Србије, показали су велико интересовање за рад институције Заштитника грађана, као и успостављање одређених модалитета сарадње, посебно у домену учешћа представника Заштитника грађана у раду са ученицима њихових школа.

Наставницима су подељени постери за промоцију сајта намењеног деци (www.pravadeteta.rs), постер у коме се најављује јавни позив за пријаву деце у Панел младих саветника Заштитника грађана и брошуре за ученике основних школа „Упознај Заштитника грађана“.

На крају семинара закључено је да је досадашња сарадња Заштитника грађана са невладином организацијом Грађанске иницијативе добар пут да се о правима детета, на што квалитетнији начин, упознају просветни радници и што већи број деце у Србији, и да би је стога требало наставити и унапредити.

Институција Заштитника  грађана Републике Србије обавља двојаку улогу која је видљива на контролном и превентивном функционалном нивоу, изјавио је данас заштитник грађана Републике Србије Саша Јанковић на Међународној конференцији омбудсмана „Улога и утицај институције Заштитника грађана у унапређењу људских права“, која се од 23. до 24. септембра 2010. године одржава у Тбилисију (Грузија).

У излагању на тему ефикасног спровођења препорука, мишљења, ставова и иницијатива Заштитника грађана,  Саша Јанковић је навео да су углед и снага ауторитета институције, сарадња са медијима и институцијама цивилног друштва, правни оквир деловања, ауторитет других надзорних органа, постојање „политичке воље“ унутар власти да заиста буде подвргнута независном институционалном надзору, али и људски, финансијски и организациони капацитети Заштитника грађана, најефикаснијих и најубедљивији аргументи, који утичу на  одлуке државних органа да спроведу наведене мера које иницира Заштитник грађана.

b_300_0_16777215_00_images_stories_us_madjarske_153-final.jpeg

Заменице и заменик Заштитника грађана Тамара Лукшић – Орландић,  проф. др Зорица Мршевић и Милош Јанковић разговарали су са председником и председницом уставних судова Мађарске и Србије, господином Петером Пацолаием и др Босом Ненадић.

Заменица Заштитника грађана за права детета Тамара Лукшић – Орландић упознале је госте са надлежностима и овлашћењима Заштитника грађана и нагласила да се ауторитет и репутација ове независне институције у заштити људских права огледа и у константном повећању броја обраћања грађана и успешном решавању њихових захтева.

Председник Уставног суда господин Петер Пацолаи представио је модалитете досадашње сарадње Уставног суда и институције Омбудсмана у својој земљи, наводећи при том њихов значај у заштити људских права. Исказао је посебно интересовање за решавање притужби грађана у Заштитнику грађана у области најрањивијих групација.

Заменица Заштитника грађана за родну равноправност др Зорица Мршевић  и заменик Заштитника грађана за лица лишених слободе Милош Јанковић упознали су госте са проблемима са којима се суочавају маргинализоване и стигматизоване групе и навели активности које  Заштитник грађана реализује у циљу заштите и унапређења права најрањивијих група у нашем друштву.


b_300_0_16777215_00_images_stories_zrenjaninmilos.jpeg

Превентивни механизам – тим Заштитника грађана за мониторинг установа у којима се налазе лица лишена слободе, обавио је 22. септембра 2010. године,  редовну посету Окружном затвору у Зрењанину. Тим експерата, мултидисциплинарног приступа у раду,  предводио је Милош Јанковић, заменик Заштитника грађана за заштиту права лица лишених слободе.

Током посете тима Заштитника грађана, која се састојала из четири фазе, реализовани су   разговори са руководством завода, обилазак свих смештајних и осталих пратећих капацитета завода, као и интервјуи са начелницима служби у заводу и изабраним осуђеним, прекршајно кажњеним и притвореним лицима.