a

alt

Заштитник грађана Саша Јанковић, са сарадницима, примио је известиоце Мониторинг комитета Парламентарне скупштине Савета Европе Давита Харутинијана и Андреаса Гроса и том приликом представио досадашњи рад, резултате и предстојеће изазове институције републичког омбудсмана.

Поводом притужбе коју је добио од  Друштва судија Србије, Заштитник грађана тражи и позива судске управе свих судова на територији Републике да изабране и бивше судије и запослене без одлагања пријаве здравственом и другим фондовима обавезног осигурања, како би се избегли већ уочени проблеми у остваривању њихових гарантованих права.

b_300_0_16777215_00_images_stories_cups-1.jpeg

Судство у Србији је, упркос великим очекивањима од промена, суочено са чињеницом да су се у протеклих девет година променили само председници судова. Све остало je исто: кадрови, пословни простор, опрема, ограничени износ материјалних средстава који се издваја за правосуђе, констатовано је на данашњем округлом столу у београдском Медија центру, који је организовао Центар за унапређење правних студија (ЦУПС) под називом “Прaвосуђе без права – криза и обнова судства”.

Практично остваривање загарантованих људских права у свакодневном животу и ефикасне мере против оних који та права крше треба да буду приоритетни задатак  државних и других органа власти.

Велики број притужби Заштитнику грађана због изостанка делотворне заштите и остваривања социјалних права, права из радног односа, права на суђење у разумном року, права на мирно уживање имовине, права на поштовање достојанства од стране администрације и њен одговоран рад, као и тежина и природа пропуста у раду органа власти које Заштитник грађана свакодневно утврђује, не остављају простора да на Дан људских права будемо превише задовољни.

Још увек се недовољно остварују и штите права посебно осетљивих група – особа са инвалидитетом, деце, жена, припадника националних мањина – посебно Рома; особа лишених слободе, али избеглих и расељених, припадника сексуалних и верских мањина, па и странаца, а то често не изазива довољно пажње најшире јавности, све док не поприми драстичне размере.

Заштитник грађана жели јавно да изрази задовољство што је Влада Србије прихватила његову иницијативу и у последњој недељи децембра 2009. године ставила у промет посебну доплатну марку за ДЕЦУ УЛИЦЕ.

alt

Заштитник грађана (републички омбудсман) Саша Јанковић и председница организације за заштиту права и подршку особама са инвалидитетом „...Из круга“ Лепојка Чаревић-Митановски потписали су данас у просторијама те организације споразум о разумевању и сарадњи.

Том приликом омбудсман је истакао да су у Србији особе са инвалидитетом једна од најугроженијих категорија која захтева посебну пажњу, зато се планира постављање још једног заменика Заштитника грађана који би се бавио искључиво заштитом и унапређењем права особа са инвалидитетом. Он је такође додао да је поштовање права особа са инвалидитетом на први поглед законски добро регулисано али да проблеми најчешће настају у практичном спровођењу прописа кроз бирократску шуму процедура и институција. Правне празнине су ипак присутне и особе са инвалидитетом најбоље знају шта би требало да се боље регулише. С тим у вези је подсетио да је део овлашћења Заштитника грађана да предлаже законска решења и да је до сада  усвојено кроз различите законе више од 20 амандмана која се односе на остваривање права грађана. Том приликом се Заштитник грађана упознао са условима рада организације „...Из круга“, типичним случајевима којима се баве као и друштвеном ситуацијом у којој особе са инвалидитетом живе, раде, школују се, лече се и функцинишу настојећи да буду што мање издвојени и што мање различити.

Споразум омогућава потписницима бољу и ефикаснију сарадњу у циљу пружања подршке особама са инвалидитетом у остваривању њихових права у оним случајевима када су за њихову заштиту надлежне државне институције. Такође успоставља партнерски однос у професионалној и стручној помоћи особама са инвалидитетом, рекла је Лепојка Чаревић-Митановски која је још истакла да  судским путем оранизација „...Из круга“успева да оствари права особа са инвалидитетом у готово свим покренутим поступцима .

Данас потписан Споразум је први оваквог типа коју закључује институција Заштитника грађана са организацијом цивилног друштва.