a

b_300_0_16777215_00_images_stories_zatvori.jpeg

Превентивни механизам – тим Заштитника грађана за мониторинг установа у којима се налазе лица лишена слободе, обавио је 3. и 4. новембра 2010. године редовне контролне посете Окружном затвору у Лесковцу и Казнено - поправном заводу у Ћуприји.

У саставу Тима Заштитника грађана, поред Милоша Јанковић, заменика Заштитника грађана за заштиту права лица лишених слободе и запослених у Стручној служби Заштитника грађана налазио се и члан Савета Заштитника грађана за заштиту права лица лишених слободе доц. др Ђорђе Алемпијевић, специјалиста судске медицине - форензичар.

Током посета обављен је разговор са управницима Завода, обилазак Завода, разговор са начелницима служби у Заводима и интервјуи са притвореним, прекршајно - кажњеним и осуђеним лицима.

Mониторинг тим Заштитника грађана ће након обједињавања прикупљених информација сачинити извештај, који ће бити основ за доношење препоруке у циљу отклањања евентуалних неправилности.

Приликом посете, у Заводима су представљени информатор и постер Заштитника грађана за лица лишена слободе,  путем којих се могу информисати о надлежностима Заштитника грађана и могућностима заштите  њихових права подношењем притужбе.

Дводневну посету поменутим Заводима као и израду информатора и постера подржала је Мисија ОЕБС у Србији.

b_300_0_16777215_00_images_stories_cronsee_bl2.jpeg

У Бања Луци је 4. новембра одржан тематски састанак CRONSEE, Мреже омбудсмана за децу Југоисточне Европе, на којем су учествовале чланице мреже из: БиХ, Републике Српске, Македоније, Хрватске, Црне Горе, Словеније, АП Војводине и Србије. У име институције Заштитника грађана, на састанку су учествовале заменица Зaштитника грађана за права детета, Тамара Лукшић Орландић и Наташа Јовић, начелница Oдељења за права детета.

Тематски састанак био је посвећен приоритетима институција омбудсмана за децу у заштити права детета од сексуалног злостављања и искоришћавања, чиме је заокружена расправа започета у оквиру Мреже на мајској конференцији (Бања Лука, 20. и 21. мај) када су усвојени закључци Мреже у поступању у области заштите деце од сексуалног злостављања на националном нивоу.

 Чланице Мреже констатовале су да  Савет Европе у правом тренутку (крајем новембра ове године) покреће трогодишњу кампању  „СТОП сексуалном насиљу према деци“, што ће за последицу имати покретање националних кампања и допринети унапређењу заштите деце од овог тешког облика насиља.

На састанку је одлучено да координатор Мреже наредне 2011. године буде институција Омбудсмана Македоније.

b_300_0_16777215_00_images_stories_img_5600.jpeg

На конференцији за штампу организованој у Геронтолошком центру у Суботици 4. новембра, заменица Заштитника грађана др Зорица Мршевић истакла је важност указивања на примере добре праксе као што је суботичка социјална институција за смештај старијих особа. Позитивни примери доприносе ширењу уверења да су побољшања у раду могућа. У суботичком Геронтолошком центру стандарди смештаја старијих особа су знатно виши од републичког просека: остварује се активно пројектно обезбеђивање додатних средстава и додатне радне снаге, одлична сарадња са локалном самоуправом а разграната је и понуда ванинституционалних услуга без измештања старијих из њиховог домаћинства.

Независне државне институције су те које треба да укажу на недостатке и пропусте у раду органа управе, али и да позитивним оценама и извештајем дају подстицај за даљи рад, рекао је др Ненад Иванишевић, дирек тор Геронтолошког центра у Суботици, за који је Заштитник грађана установио да је после београдског дома Бежанијска коса и центра у Кикинди, пример правилног и савесног рада и бриге за старије грађане. Један од његових главних предлога у правцу побољшања стандарда услуга је да се изменом постојећих прописа омогући право лицима која улазе у установу да задрже новчани додатак за помоћ и негу другог лица.

Марија Биачи, чланица Градског већа за социјалну и здравствену заштиту у Суботици је рекла да овај успех Геронтолошког центра није случајан, имајући у виду чињеницу,  да је 1971. године у том граду отворен први центар за туђу негу и помоћ у целој тадашњој Југославији, док је 1973. огодине отворен први геронтолошки клуб. Ова традиција града о бризи о својим старијим суграђанима и данас живи и несумњиво је један од елемената формуле успеха Геронтолошког центра у Суботици.


nuns 311.jpg

Чувајући интегритет особа о којима пишу, новинари чувају и свој интегритет, рекао је републички заштитник грађана Саша Јанковић на данашњој конференцији за новинаре у НУНС-у, поводом учесталих повреда етичког кодекса новинарске професије. Јанковић је нагласио да је право на информисање од ширег друштвеног значаја и да је објективно информисање основ демократије, указујући при том на посебну одговорност новинара.

Високи савет судства није отклонио пропусте из домена добре управе које је начинио у поступку избора судија, нити је извршио законом прописану обавезу да Заштитника грађана обавести о спровођењу изречене препоруке за отклањање пропуста, односно о разлозима због којих није поступио по њој.

Заштитник грађана о томе, у складу са Законом, обавештава јавност, а обавестио је и Народну скупштину и Владу Републике Србије.

b_300_0_16777215_00_images_stories_tamarainkluzija.jpeg

Заменица заштитника грађана за права детета Тамара Лукшић – Орландић одржала је данас састанак са представницима Градског секретаријата за образовање, Центра за социјални рад и ОШ „Сава Шумановић" у  Земуну поводом проблема ученика  Н.Н. из истоимене школе и протеста ученика и родитеља који траже да се ученик Н.Н. испише из школе.

На састанку је констатовано да се кроз случај дечака Н.Н. прелама процес увођења инклузивног образовања у наше школе и на пластичан начин представљају  почетни проблеми са којима се суочавају и наставници и ученици. Такође, уочени су пропусти у правовременој припреми подзаконских аката који се односе на додатну образовну, здравствену и социјалну подршку деци, као и израду индивидуалног образованог плана у случајевима када је то потребно.