a

Заштитник грађана Републике Србије Саша Јанковић је 4. маја 2010. године покренуо поступак контроле законитости одлука Високог савета судства при избору судија.

Јанковић је у изјави медијима нагласио да покретањем поступка не улази у питање избора на судијску функцију, већ да ли су се при избору надлежни придржавали начела добре управе, зашто кандидати који нису изабрани нису добили поуку о правном леку и да ли су добили прилику да се изјасне о околностима према којима не испуњавају услов за избор.

Заштитник грађана Републике Србије Саша Јанковић учествовао је данас у Нишу на семинару о скупштинском надзору над обавештајно - безбедносним службама Републике Србије, где је говорио о искуствима из превентивне контроле БИА, са посебним освртом на обраду података о личности. Он је том приликом истакао да успешност реформе служби безбедности подједнако зависи од запослених у овим институцијама, али и односа политичара и самих грађана према овим службама. Јанковић је додао да сви они који се баве контролом служби безбедности, све више и озбиљније играју своје улоге.

b_300_0_16777215_00_images_stories_img_0165.jpeg

Делегација словеначког омбудсмана, коју је предводио заменик омбудсмана Иван Шелих, завршила је дводневну посету институцији Заштитника грађана. Циљ посете је био информисање о методологији и конкрентим активностима које Заштитник грађана предузима током контролних посета затворима и полицијским станицама, а ради остваривања превентивне функције у заштити права лица лишених слободе.

Заменица Заштитника грађана за права детета Тамара Лукшић – Орландић и начелница Одељења за права детета Наташа Јовић учествовале су 13. маја 2010. године на деветој седници Радне групе за права детета Народне скупштине Републике Србије на којој је размотрен Редовни годишњи извештај Заштитника грађана за 2009. годину у сегменту који се односи на права детета.

У отвореном дијалогу са председавајућом Радне групе и председницом Народне скупштине Славицом Ђукић – Дејановић и члановима Радне групе потпредседницима Народне скупштине и народним посланицима, заменица Заштитника грађана детаљније је обавестила Радну групу о раду Заштитника грађана у области права детета у појединачним случајевима, законодавним иницијативама које је Заштитник грађана поднео у циљу остваривања права детета и активностима на промоцији дечијих права и институције Заштитника грађана и подизању свести јавности о правима детета. У раду Радне групе учествовала је и директорка Уницефа у Србији, Јудита Рајхенберг.

Извештај Заштитника грађана у делу који се односи на права детета високо је оцењен. Радна група је оценила да је заменица Заштитника грађана за права детета препознатљива као дечји омбудсман, а активности које су планиране за текућу годину од којих су многе већ започете додатно ће је етаблирати као носиоца заштите права детета у Републици Србији.

Радна група за права детета Народне скупштине очекује да ће изменама Пословника Народне скупштине бити основана Комисија за права детета, као стално радно тело парламента, чији ће један од приоритета бити успостављање сталне сарадње са Заштитником грађана и међусобна размена информација.

b_300_0_16777215_00_images_stories_img_1250.jpeg

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић, добио је награду Бошњачког националног вијећа (Национални савет бошњачке националне мањине у Србији)  Рифат Бурџевић Тршо, која се додељује институцијама и појединцима који су допринели заштити и развоју људских права и мултикултуралности. Господин Башић је награду примио 11. маја 2010. године у Новом Пазару, на свечаности, приређеној поводом „Дана заставе“, званичног празника Националног савета бошњачке националне мањине у Србији.

b_300_0_16777215_00_images_stories_zastitnik15.jpeg

Заштитник грађана Републике Србије Саша Јанковић одржао је студентима Правног факултета у Крагујевцу предавање „Стање у области заштите људских права у Србији“. У уводном обраћању истакао је  да се област људских права може сагледати и анализирати са више становишта, међу којима доминирају правни и социолошки приступ. Овако широко заснован концепт у разумевању ове области условио је и специфичан метод рада који институција Заштитника грађана примењује у доследном залагању за унапређењем и заштитом права  свих грађана.