a

Заштитник грађана обавестио је данас надлежно тужилаштво о изјавама И.  С. и Р. Т. из којих проистиче да су током шестомесечног боравка у притвору злостављани и понижавани.

Заштитник грађана обавестио је тужилаштво о изјавама које су И. С. и Р. Т. дали омбудсману током ванредне контроле рада притворске јединице Окружног затвора у Београду 12. 02. 2010. године, и које је Р. Т. касније поновио у медијима.

Они су, заједно са још четворо особа, били су у притвору готово шест месеци јер им се ставља на терет да су извршили кривично дело међународног тероризма зато што су, као чланови анархосидикалне иницијативе, бацили запаљене флаше на грчку амбасаду.

У циљу провере поштовања права притворених лица, Милош Јанковић, заменик Заштитника грађана за права лица лишених слободе обавио је 12. 02. 2010. године са сарадницима ненајављену, ванредну контролну посету Окружном затвору у Београду.

Приликом контроле тим Заштитника грађана је, уз примерену сарадњу управе затвора, обишао спаваонице у којима је било смештено свих шест притворених чланова анархо-синдикалне иницијативе и разговарао са њима.

Током разговора они су изнели детаљне тврдње о томе како су поједини стражари према њима примењивали недопуштену силу, злостављали их и понижавали. Имајући у виду законске одредбе према којима Заштитник грађана, када у поступку који води дође до сазнања која указују на могућност извршења кривичног дела, о тим сазнањима на одговарајући начин обавештава надлежни орган гоњења и покреће одговарајуће поступке, Заштитник грађана је о овим изјавама, које је Р. Т. након изласка на слободу поновио и у више медија, обавестио Прво основно јавно тужилаштво у Београду.

Током извршене контроле закључено је и да недостаци у условима боравка на које су се притвореници жалили не проистичу из никакве посебне дискриминације према шесторо притворених чланова анархо-синдикалне иницијативе.

Наиме, недостаци смештаја, у смислу недопустиве  пренасељености, недостатка непосредног дотока природне светлости и ваздуха, влажних мокрих чворова, неокречености и лоше хигијене спаваоница, затим појаве да поједина лица спавају на поду, те неомогућавање да лица лишена слободе проводе потребно време на свежем ваздуху, недовољан квалитет исхране, као и неадекватна здравствена заштита и недовољни кадровски капацитети, су чињенице које представљају општу карактеристику затворског система и услова живота притвореника у Србији, на које је Заштитник грађана већ указивао.

Тренутно у српским затворима има преко 11000 затвореника и притвореника, а по важећим стандардима има места за око 6000 особа и неопходно је, без даљег одлагања, приступити хитном проширивању затворских капацитета.

Заштитник грађана надлежним државним органима, у бројним извештајима, препорукама, мишљењима и саопштењима континуирано указује на нужност отклањања наведених недостатака, насталих као последица одсуства опредељења да се затворски, односно притворски систем уреди на законит и правилан начин, у складу са међународним стандардима.

Заштитник грађана Саша Јанковић, повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић, председник Савета Државне ревизорске институције Радослав Сретеновић, председник Одбора Агенције за борбу против корупције проф. др Чедомир Чупић и директор Управе за јавне набавке Предраг Јовановић одржали су редовни састанак независних и других државних органа, институција и тела задужених за контролу и надзор рада органа власти и заштиту права грађана.

  • Републички омбудсман, повереник, председник савета ДРИ, председник Одбора Агенције за борбу против корупције и директор Управе за јавне набавке позвали су Агенцију за борбу против корупције да у контроли поднетих имовинских карата која ће уследити, прво провери независне државне органе и челнике других контролних институција.
  • Учесници састанка оценили су да је потребно обезбедити да се за сваког државног функционера зна укупан износ свих прихода које он или она добијају из буџета по било ком основу, а не само износ „плате“, која често није ни половина укупних примања.
  • Челници независних контролних органа и тела истакли су жаљење што је, одбијањем амандмана које је Народној скупштини поднео Заштитник грађана, пропуштена још једна шанса да се пружи потпуна и квалитетна заштита особама које надлежним органима и јавности пруже информације о корупцији, незаконитостима и другим неправилностима у јавном сектору (тзв. инсајдери). Они су истовремено изразили очекивање да ће првом идућом приликом у Народној скупштини та заштита бити озакоњена.
  • Јовановић, Чупић, Сретеновић, Шабић и Јанковић оценили су и да, поред још увек неуспостављених просторних услова за нормалан рад независних контролних органа и тела, ниске плате и лоши услови рада за највећи део запослених у њиховим стручним службама престављају сметњу за постизање пуног ефекта који би својим радом ови органи и институције требали и могли постићи. Стручну службу Заштитника грађана, још увек непопуњену, током протеклих годину дана напустило је 25% запослених, који су отишли на мање захтевна и боље плаћена радна места.

 Састанак независних и других контролних државних органа, институција и тела одржан је у привременим просторијама Заштитника грађана.

alt

Заштитник грађана Републике Србије Саша Јанковић и повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић информисали су студенте постдипломце на београдском Факултету политичких наука о надлежностима, контролним овлашћењима и механизмима својих институција у домену сектора безбедности у Србији.

alt

Заменица Заштитника грађана др Зорица Мршевић говорила је на конференцији  „Форум за мобилизацију жена у локалним заједницама“ у Новом Пазару, на тему превазилажења актуелне, маргинализоване, улоге женске популације на локалном нивоу, путем доношења и спровођења родно осетљиве политике и повећања учешћа жена у процесима одлучивања.

Образлажући своје ставове, навела је опције за мобилизацију жена у локалним срединама, потписивањe Европске конвенције о раду и усвајање антидискриминативних одредби o етичким кодексима за функционисање локалне самоуправе и кодекса понашања запослених у општинским управама.

Начела поштовања правне државе, делокруг и плурализам интереса уз одговарајући систем развијених локалних управа, захтева боље институционално структурирање примене родне равноправности  у пракси, нагласила је на крају свог излагања заменица Заштитника грађана др Зорица Мршевић.

alt

Полазећи од Уставом и Законом успостављене обавезе и дужности Заштитника грађана (ЗГ) да се стара о заштити и унапређењу људских (и мањинских) слобода и права; имајући у виду да службe безбедности имају овлашћења и средства да, у складу са Уставом и законом, примењују посебне поступке и мере које за последицу имају одступања од начела неповредивости појединих људских слобода и права, Заштитник грађана спровео је у јануару/фебруару 2010. године превентивну контролну посету Безбедносно-информативној агенцији (БИА).

Основни циљ посете био је сагледавање законитости и правилности (сврсисходности, сразмерности, ажурности итд.) рада БИА при обављању послова из надлежности Агенције којима се задире у загарантована права и слободе грађана и, по потреби,  давање препорука у циљу унапређивања законитости и правилности рада БИА и унапређивања поштовања људских права уопште. Посебна пажња посвећена је Уставној и законској утемељености, потпуности, документованости и, уопште, правилности процедура које БИА примењује у раду.

Заменица Заштитника грађана др Зорица Мршевић посетила је Основно јавно тужилаштво у Зрењанину и упознала се са активностима које спроводи овај државни орган у оквиру модела институционалне сарадње ради остваривања и заштите права жртава насиља у породици. Модел сарадње, успостављен са полицијом и Центром за социјални рад, а инициран и руковођен од стране Основног јавног тужилаштва у Зрењанину, представља једно од ефикасно постојећих решења прекидања случајева вишегодишњег насиља, који могу трагично да се заврше уколико не дође до заједничке интервенције свих надлежних институција.

Уједно,заменица Заштитника грађана је информисана о резултатима Основног јавног тужилаштва у Зрењанину у поступцима кривичног гоњења учинилаца кривичног дела насиља у породици из члана 194 Кривичног законика, као и резултатима у породичним споровима које је тужилаштво покренуло по службеној дужности у поступцима изрицања мера заштите од породичног насиља. На основу досадашњег искуства, Основно јавно тужилаштво је уочило да је заштита од породичног насиља бржа и ефикаснија према Породичном закону у породичним споровима, па је поред кривичних поступака, подизало тужбе за изрицање једне од мера заштите од породичног насиља. Овакав метод рада забележио је  велики успех, који је резултирао и   усвајањем свих тужбених захтева јавног тужиоца од стране суда.

Већина од поменутих мера и поступака које предузима Основно јавно тужилаштво у Зрењанину нису законски предвиђени као обавезни, већ само као могућност, те отуда могу да послуже као модел за слично поступање и у другим местима у случајевима породичног насиља.