a

“Права из области родне равноправности и њихова институционална заштита” је тема предавања које  је др Зорица Мршевић, заменица Заштитника грађана одржала 27 јануара 2010 у Београдској отвореној школи у оквиру образовног модула “Етницитет, људска, грађанска и мањинска права, родна равноправност.”

Посебан акценат предавања је стављен на функционисање Заштитника грађана у области родне равноправности и положаја жена из маргинализованих група. Полазници овог образовног циклуса, млади ромски активисти и активисткиње из целе Србије су се посебно интересовали за могућности Заштитника грађана у погледу остваривања права Ромкиња у области образовања, запослења, здравствене заштите, информисања, али и могућностима остваривања заједничких пројеката, волонтирања и пружања подршке у оснаживању за праћење случајева дискриминације и кршења људских права.

alt

Повећање броја омбудсмана у јединицама локалне самоуправе је неопходно, пре свега ради успешније контроле рада државних службеника, изјавио је заштитник грађана Саша Јанковић на јавној расправи о проактивном укључивању грађана у контролу рада државне управе, коју је организовао Европски покрет у Србији и организација Правници за људска права.

alt

Заштитник грађана Саша Јанковић, са сарадницима, примио је известиоце Мониторинг комитета Парламентарне скупштине Савета Европе Давита Харутинијана и Андреаса Гроса и том приликом представио досадашњи рад, резултате и предстојеће изазове институције републичког омбудсмана.

Поводом притужбе коју је добио од  Друштва судија Србије, Заштитник грађана тражи и позива судске управе свих судова на територији Републике да изабране и бивше судије и запослене без одлагања пријаве здравственом и другим фондовима обавезног осигурања, како би се избегли већ уочени проблеми у остваривању њихових гарантованих права.

b_300_0_16777215_00_images_stories_cups-1.jpeg

Судство у Србији је, упркос великим очекивањима од промена, суочено са чињеницом да су се у протеклих девет година променили само председници судова. Све остало je исто: кадрови, пословни простор, опрема, ограничени износ материјалних средстава који се издваја за правосуђе, констатовано је на данашњем округлом столу у београдском Медија центру, који је организовао Центар за унапређење правних студија (ЦУПС) под називом “Прaвосуђе без права – криза и обнова судства”.

Практично остваривање загарантованих људских права у свакодневном животу и ефикасне мере против оних који та права крше треба да буду приоритетни задатак  државних и других органа власти.

Велики број притужби Заштитнику грађана због изостанка делотворне заштите и остваривања социјалних права, права из радног односа, права на суђење у разумном року, права на мирно уживање имовине, права на поштовање достојанства од стране администрације и њен одговоран рад, као и тежина и природа пропуста у раду органа власти које Заштитник грађана свакодневно утврђује, не остављају простора да на Дан људских права будемо превише задовољни.

Још увек се недовољно остварују и штите права посебно осетљивих група – особа са инвалидитетом, деце, жена, припадника националних мањина – посебно Рома; особа лишених слободе, али избеглих и расељених, припадника сексуалних и верских мањина, па и странаца, а то често не изазива довољно пажње најшире јавности, све док не поприми драстичне размере.