a

b_300_0_16777215_00_images_stories_milos_bujanovac.jpeg

Заменик Заштитника грађана за права лица лишених слободе Милош Јанковић и представници Стручне службе Заштитника грађана учествовали су данас у раду локалне канцеларије Заштитника грађана и примали притужбе грађана на незаконит или неправилан рад органа управе на штету остваривања загарантованих права грађана у Бујановцу.

Заменик Заштитника грађана Милош Јанковић је у оквиру посете Бујановцу  одржао састанке са начелницима општинске управе, Одељења за урбанизам, Филијале пореске управе и Службе за катастар.

Представници државних органа и органа локалне самоуправе представили су проблеме са којима се суочавају у обављању послова из њихове надлежности, нарочито из делокруга рада катастра непокретности, поступка по захтевима за легализацију и конверзију земљишта.  Заменик Заштитника грађана Милош Јанковић је током састанка информисан о незадовољству грађана висином накнаде која је одређена у поступцима експропријације земљишта за изградњу ауто пута у оквиру Коридора 10.

dani zastitnika u somboru1.jpg

Заштитник грађана је институција која може бити само корективни фактор и саветодавац у раду органа јавне управе, а не замена за те органе, зато је примаран квалитетан контакт између органа локалне самоуправе и грађана, рекао је заштитник грађана Саша Јанковић на јучерашњем заједничком састанку са представницима локалне самоуправе, директорима и управницима испостава државних институција у Сомбору.

b_300_0_16777215_00_images_stories_img_1720.jpeg

 Изазови у примени Закона о приступу информацијама од јавног значаја, Закона о заштити података о личности и Закона о тајности података- докумената изузетно важних за подизање институционалног нивоа заштите људских права – били су тема дводневне конференције одржане у Новом Саду 21. и 22. oктобра 2010.

Отварајући  други дан рада конференције и дајући реч заштитнику грађана Саши Јанковићу, Милан Антонијевић, представник Комитета правника за људска права подсетио је на иницијативу цивилног сектора на основу које су Заштитник грађана и Повереник  за информације од јавног значаја покренули пред Уставним судом поступак за оцену уставности појединих чланова Закона о електронским комуникацијама.

b_300_0_16777215_00_images_stories_pa210097.jpeg

Заштитник грађана Републике Србије Саша Јанковић учествовао је од 20. до 21. октобра 2010. године у Стразбуру на радним састанцима са званичницима Савета Европе, Омбудсмана ЕУ и члановима Европског парламента. Састанцима су присуствовали и заменици Заштитника грађана госпођа Тамара Лукшић – Орландић и др Горан Башић.

Заштитник грађана Саша Јанковић је у одвојеним разговорима са званичницима Савета Европе и омбудсманом ЕУ господином Диамандуросом представио методе и приоритете у раду, као и досадашње резултате у заштити и унапређењу људских права.

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић представио је на данашњем састанку са представницима Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне заједнице, националних савета и Мисије ОЕБС у Србији Извештај о остваривању права на службену употребу језика националних мањина у Републици Србији. Извештај је израђен на основу спроведеног истраживања Заштитника грађана у више мултиетничких општина широм Србије у другој половини 2009. године.

На састанку су разматрани проблеми у вези са службеном употребу језика у јединицама локалне самоуправе, државним органима и судовима.

Закључено је да је службена употреба језика националних мањина међу правима којима је регулисана културна аутономија националних мањина у Србији као основа заштите и очувања идентитета

Учесници састанка су се сагласили да Извештај представља успешан сиже  проблема са којима се припадници националних мањина суочавају у остваривању права на службену употребу језика мањине којој припадају.


b_300_0_16777215_00_images_stories_milos_i_ljilja.jpegЗаменик заштитника грађана Милош Јанковић одржао је предавање „Суочавање са изазовима и улога националних институција за заштиту људских права“ на дводневном регионалом округлом столу организованом поводом успостављања и рада Националних Превентивних Механизама (НПМ) сагласно Факултативном Протоколу уз Конвенцију против тортуре УН (ОПЦАТ).

panel flajer