a

b_300_0_16777215_00_images_stories_office_avg.20104.jpegЗаменица Заштитника грађана за права детета Тамара Лукшић – Орландић учествовала је 26. септембра 2010. године у Београду у својству предавача у раду семинара намењеног наставницима грађанског васпитања у основним школама и излагала на тему „Положај деце у сфери политичког живота“. Семинар је организавала невладина организација Грађанске иницијативе.

Заменица Заштитника грађана упознала jе полазнике семинара са радом институције Заштитника грађана, концептом права детета и искуствима из праксе Заштитника грађана у заштити и унапређивању права детета. Учесници семинара, наставници основних школа са територије Србије, показали су велико интересовање за рад институције Заштитника грађана, као и успостављање одређених модалитета сарадње, посебно у домену учешћа представника Заштитника грађана у раду са ученицима њихових школа.

Наставницима су подељени постери за промоцију сајта намењеног деци (www.pravadeteta.rs), постер у коме се најављује јавни позив за пријаву деце у Панел младих саветника Заштитника грађана и брошуре за ученике основних школа „Упознај Заштитника грађана“.

На крају семинара закључено је да је досадашња сарадња Заштитника грађана са невладином организацијом Грађанске иницијативе добар пут да се о правима детета, на што квалитетнији начин, упознају просветни радници и што већи број деце у Србији, и да би је стога требало наставити и унапредити.

Институција Заштитника  грађана Републике Србије обавља двојаку улогу која је видљива на контролном и превентивном функционалном нивоу, изјавио је данас заштитник грађана Републике Србије Саша Јанковић на Међународној конференцији омбудсмана „Улога и утицај институције Заштитника грађана у унапређењу људских права“, која се од 23. до 24. септембра 2010. године одржава у Тбилисију (Грузија).

У излагању на тему ефикасног спровођења препорука, мишљења, ставова и иницијатива Заштитника грађана,  Саша Јанковић је навео да су углед и снага ауторитета институције, сарадња са медијима и институцијама цивилног друштва, правни оквир деловања, ауторитет других надзорних органа, постојање „политичке воље“ унутар власти да заиста буде подвргнута независном институционалном надзору, али и људски, финансијски и организациони капацитети Заштитника грађана, најефикаснијих и најубедљивији аргументи, који утичу на  одлуке државних органа да спроведу наведене мера које иницира Заштитник грађана.

b_300_0_16777215_00_images_stories_us_madjarske_153-final.jpeg

Заменице и заменик Заштитника грађана Тамара Лукшић – Орландић,  проф. др Зорица Мршевић и Милош Јанковић разговарали су са председником и председницом уставних судова Мађарске и Србије, господином Петером Пацолаием и др Босом Ненадић.

Заменица Заштитника грађана за права детета Тамара Лукшић – Орландић упознале је госте са надлежностима и овлашћењима Заштитника грађана и нагласила да се ауторитет и репутација ове независне институције у заштити људских права огледа и у константном повећању броја обраћања грађана и успешном решавању њихових захтева.

Председник Уставног суда господин Петер Пацолаи представио је модалитете досадашње сарадње Уставног суда и институције Омбудсмана у својој земљи, наводећи при том њихов значај у заштити људских права. Исказао је посебно интересовање за решавање притужби грађана у Заштитнику грађана у области најрањивијих групација.

Заменица Заштитника грађана за родну равноправност др Зорица Мршевић  и заменик Заштитника грађана за лица лишених слободе Милош Јанковић упознали су госте са проблемима са којима се суочавају маргинализоване и стигматизоване групе и навели активности које  Заштитник грађана реализује у циљу заштите и унапређења права најрањивијих група у нашем друштву.


b_300_0_16777215_00_images_stories_zrenjaninmilos.jpeg

Превентивни механизам – тим Заштитника грађана за мониторинг установа у којима се налазе лица лишена слободе, обавио је 22. септембра 2010. године,  редовну посету Окружном затвору у Зрењанину. Тим експерата, мултидисциплинарног приступа у раду,  предводио је Милош Јанковић, заменик Заштитника грађана за заштиту права лица лишених слободе.

Током посете тима Заштитника грађана, која се састојала из четири фазе, реализовани су   разговори са руководством завода, обилазак свих смештајних и осталих пратећих капацитета завода, као и интервјуи са начелницима служби у заводу и изабраним осуђеним, прекршајно кажњеним и притвореним лицима.

b_300_0_16777215_00_images_stories_damjanzormil.jpegЗаменица Заштитника грађана др Зорица Мршевић одржала је у оквиру овогодишње Летње школе Правног факултета „Забрана дискриминације особа са инвалидитетом“ два пленарна предавања студентима, представницима државних органа и бројним експертима из земље и иностранства.  .

Првог дана одржавања Летње школе др Мршевић је представила улогу Заштитника грађана у заштити права особа са инвалидитетом. Том приликом је посебно истакла осам области активности у 2010 години: Поступање по притужбама, Стална комуникација и сарадња са удружењима, Пројектне активности – Twinning и ОЕБС, Надзори у установама за смештај одраслих лица: геронтолошки центри и домови за смештај старих особа, Ненајављени надзори, Пословна способност, Радници инвалиди рада, Упутства за недискриминативни говор.

Трећег дана одржавања Летње школе др Зорица Мршевић је излагала на тему „Положај особа са инвалидитетом као корисника установа за смештај старих“ и  представила резултате овогодишњих надзора функционисања једанаест установа за смештај старих особа у Србији. У излагању  је посебно нагласила проблем мотива за смештај старих који обично не леже у остваривању најбољег интереса тих људи јер се примарно води рачуна о потребама и интересима других чланова породице. Такође је наглашена разлика између домова за смештај старих лица и геронтолошких центара која се састоји у организовању тзв. вандомских  услуга као што је отворено становање, дневни смештај, помоћ у домаћинствима и сл.

На уочене проблеме пренасељености постојећих установа, дугог чекања на смештај, што је условило све учесталију појаву нерегистрованих приватних домова, понуђена су два одговора. Наиме, непходно је паралелно с једне стране ширење капацитета постојећих државних институција за њихов стационарни смештај, а с друге, интензивирање ванинституционалне заштите старих уз помоћ кућне неге и помоћи у домаћинствима тих људи без њиховог измештања.

На крају је закључено да ни на једно питање нећемо ваљано одговорити док не научимо да поштујемо човекове године и немоћ старости јер се ту не ради  о повлашћивању нити заслугама већ о поштовању елементарне људскости.

------------

Заменица Заштитника грађана  за права детета Тамара Лукшић – Орландић  организовала је 22. септембра 2010. године двосатну радионицу „Забрана дискриминације деце са инвалидитетом – пракса Заштитника грађана“ у оквиру Летње школе Правног факултета  у Београду. Поред  велике посећености и заинтересованости,  студенти Правног факултета који су учествовали у раду  радионице отворили су многе дилеме и у међусобном разговору трагали за решењима.  Поједини студенти су изјавили и да су волонтери у државним органима и навели веома корисне информације о томе шта су уочили у раду тих институција. Учесници радионице на крају су се сагласили да је успостављен дијалог, неопходан за свеобухватно сагледавање и решавање проблема дискриминације деце са инвалидитетом.


Заштитник грађана Саша Јанковић позвао је данас министра унутрашњих послова Ивицу Дачића и директора Полиције Милорада Вељовића да оштрије реагују на случајеве прекорачења службених овлашћења и насиља припадника полиције према грађанима.

Нико не сме да омета рад полиције и напада полицајце на дужности, али на случајеве насиља и бруталности полицајаца над грађанима МУП треба и мора да реагује одлучније и ефикасније. Последњи случај, када су два полицајца у Крагујевцу у парку претукла и оставила без помоћи једног грађанина, правдајући се да је у питању грешка и запретивши му да о томе ником не говори, напад је не само на њега, већ и на достојанство свих грађана, а на крају и на углед саме Полиције, став је заштитника грађана Саше Јанковића.

panel flajer