a

b_300_0_16777215_00_images_stories_img_15701.jpegЗаменица Заштитника грађана др Зорица Мршевић и начелница у Стручној служби Заштитника грађана Драгана Грабовица посетиле су 2. септембра 2010. године Геронтолошки центар у Суботици, где су разговарале са Ненадом Иванишевићем, директором и његовим сарадницама медицинске струке.

Представнице Заштитника грађана су информисане о смештајном капацитету Геронтолошког центра који обухвата 530 смештајних јединица,  а у  коме се тренутно  налази 685 корисника/ца.  Приметан је све већи број заинтересованих који желе  да постану будући корисници Центра, тако да је формирана и листа чекања. Запажен је и изузетно висок степен хигијене у свим деловима Центра. Нема задаха фекалија и урина, ни у собама са тринаест кревета, у којима се налазе непокретни корисници/це.

И у овом Центру, попут других институција ове врсте у Републици,  корисници су углавном жене, и представљају 80% до 90% од укупног броја. „Женска“ прича се не завршава на корисницама већ се наставља и међу запосленима: од укупног броја запослених, 336 лица, свега 15 чине мушкарци.

Предности овог Центра су добро познате и он је више пута, последњи пут прошле године, награђиван као најбољи у Србији. На питање како то постижу кад је систем за све исти, запослени су одговорили да људи нису исти.

Тренутно је  у току реализација 40 пројеката, који су фнансирани од стране Фонда за отворено друштво, Ерсте фондације, Европске уније,  министарстава која додељују средства по пројектима. Од Робних  резерви је недавно добијено 10 тона хране,  локална самоуправа финансира отворено становање,  покрајина поједине пројекте, а јавни радови су им ове године омогућили да привремено запосле додатну радну снагу, укупно 51 лице, углавном неговатељице, геронто домаћице и персоналне асистенте за зависне и полузависне кориснике.

На основу информација добијених од великог броја родитеља деце предшколског и школског узраста који су се ових дана обраћали Заштитнику грађана, Министарство просвете спроводи у потпуности Мишљење са препоруком Заштитника грађана о одлагању поласка деце у I разред основне школе, која нису завршила припремни предшколски програм у вртићима.

b_300_0_16777215_00_images_stories_img_1548.jpegЗаменица Заштитника грађана др Зорица Мршевић и начелница у Стручној служби Драгана  Грабовица посетиле су 1. септембра 2010. године Геронтолошки центар Кикинда. Капацитет Центра  је 180 места и у њему је, за сада, смештено 165 корисника/ца. Састоји се од два објекта која су смештена на различитим локацијама. У старом објекту се налазе углавном корисници чији смештај финансира буџет и корисници психички измењени. Такође, у њему су смештена и дементна лица и оболели од Алцхајмерове болести. Како су информисане представнице Заштитника грађана, податак да број захтева за смештај дементних и оболелих од Алцхајмерове болести у Центру непрекидно расте.

Највећи број корисника/ца је са подручја Кикинде али их има из свих делова Војводине па и других делова Србије и Београда. Просечна стаост корисника услуга Геронтолошкох центра је око 80 година. Као и у другим установама овог типа, претежно су  кориснице - жене, којих има око две трећине.

Посета Геронтолошком центру у Кикинди потврдила је очекивања да се ради о једној од најбоље организованој институцији те врсте у Србији. Кабловска телевизија, апартмански смештај високог стандарда, климатизоване заједничке просторије, очувани намештај и нови теписи, неговане зелене површине, завидан ниво хигијене и у стационарном делу где су смештени зависни и полузависни корисници, само је део специфичности ове институције по чему се она разликује од других, које је надзорни тим Затитника грађана до сада посетио.

Заменица Заштитника грађана др Зорица Мршевић присуствовала је четвртом састанку Савета за родну равноправност који се одржао 31. августа 2010. године у згради Владе Републике Србије.

Циљ скупа биo је усвајање Споразума о сарадњи са УНИФЕМ-ом (Развојни фонд Уједињених нација) са Саветом за родну равноправност ради реализације пројекта Унапређење социјалних и економских права жена у Србији и Црној Гори Представљени су и пројекти Савета, пре свега оних подржаних од стране УНДП-а,  који се односе на родно засновано насиље. Присутни су, такође, информисани да је Влада усвојила Акциони план за имплементацију Националне стратегије за побољшање положаја жена и унапређење родне равноправности, што је документ који се дуго чекао као предуслов да се Стратегија примени у пракси релевантних субјеката.

Донета је и одлука да Савет за родну равноправност установи годишњу награду за доприносе у области родне равноправности по угледу на такву, већ годинама постојећу војвођанску награду. Награда би се додељивала у име Владе Републике Србије на предлог Савета као саветодавног владиног тела.

Заштитник грађана Саша Јанковић покренуо је данас најављени поступак контроле законитости и правилности рада Министарства за људска и мањинска права у вези са прављењем бирачких спискова националних мањина и конституисањем националних савета националних мањина.

Поступак контроле Заштитник грађана је покренуо на основу информација садржаних у примљеним притужбама грађана и службеним обавештењима других државних органа – Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Повереника за заштиту равноправности и Министарства унутрашњих послова, а имајући у виду Уставом и Законом утврђену надлежност Заштитника грађана да штити права грађана, те да се стара о заштити и унапређењу људских и мањинских слобода и права.

Председник Владе Републике Србије Мирко Цветковић и Заштитник грађана Саша Јанковић утврдили су данас низ тачака за повећање квалитета и ефикасности рада органа управе ради потпунијег и бржег остваривања права грађана.

Влада Републике Србије, која према Уставу усклађује и усмерава рад органа државне управе, и Заштитник грађана, чија је уставна надлежност да штити права грађана и контролише рад органа управе, захтевају од свих органа управе брже и усклађеније поступање по захтевима грађана за остваривање права или на закону заснованих интереса.

panel flajer