a

На састанку са др Гораном Башићем, замеником Заштитника грађана  за права националних мањина одржаном 31.марта 2009. у Новом Саду, представници Националних савета националних мањина подржали су активности Заштитника грађана. Договорено је да се сарадња настави како би се заједничким активностима постигло  успостављање модела праћења остваривања и достигнутог нивоа права националних мањина на локалном нивоу.

 

На позив Националног демократског института (НДИ) заменица Заштитника грађана проф. др Зорица Мршевић одржала предавање  и презентацију за групу активних политичарки о механизмима за родну равноправност. Професорка Мршевић је говорила о учешћу жена у јавном и политичком животу и о институционалним механизмима за постизање родне равноправности.


                                                                 

slika1_l.jpg

Конференција „Превенција тортуре у Србији“, коју је Заштитник грађана Републике Србије организоваo у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији и Канцеларијом Савета Европре у Београду, одржана је 23. и 24. марта 2009.г. у Београду.

Конференцији су присуствовали највиши представници министарстава, правосуђа, међународних организација, независних државних органа, невладиних организација, бројни домаћи и страни експерти, као и представници медија. На крају скупа усвојени су прелиминарни закључци конференције, у којима се поред осталог упозорава да тортура представља једну од најтежих повреда људских права и људског достојанства. Тортура не вређа само грађанина као појединца, већ повређује и саме основе демократске државе.

“Толедо упутства за организовање религиозне наставе“ била су тема излагања проф. др Зорице Мршевић, заменице Заштитника грађана, на конференцији „Цркве и верске заједнице и грађанско друштво за оснаживање људских права и демократије у Србији“ одржаној у Врњачкој Бањи од 25. до 28. марта ове године. Толедо упуства подразумевају  да се верска настава базира,уместо на предавању о једној, на представљању религија. У овако организованој верској настави акценат се ставља на  одговорност држава да организују верску наставу на начин на који се унапредјују људска права, толеранција, међурелигијски дијалог и друштвена солидарност.

Расизам, ксенофобија и дискриминација заснована на расним, етничким и верским предрасудама и стереотипима безброј пута су до садa изазивали људске и друштвене несреће и оставили трагичне последице у разним деловима света, па и нашем.
 
Србија никада није била нити је данас земља расизма и мржње, али повремени расистички и шовинистички инциденти као и говор мржње заснован на етничком и верском ексклузивизму озбиљно крше људска права појединих грађана, угрожавају стабилност односа у вишеетничкој и вишеверској заједници попут наше и потресају јавност.
 
Зато је неопходно, посебно на данашњи Дан борбе против расизма, подсетити на законску забрану и друштвену неприхватљивост те појаве и инсистирати на делотворнијој и ефикаснијој реакцији државних органа на расистичке инциденте. За постизање коначног циља – сузбијање свих облика расистичког, шовинистичког понашања и дискриминације засноване на таквим идејама кључно је ефикасније санкционисање виновника расистичких инцидената, али и осмишљавање и спровођење дугорочних образовних, културних и медијских политика које би допринеле изградњи индивидуалних и друштвених вредности и поштовању индивидуалних и колективних права.
 

Настојећи да сузбије испољавање расизма и шовинизма, Организација уједињених нација је усвојила Међународну конвенцију о укидању свих облика расне дискриминације коју је тадашња Југославија ратификовала 1967. године. Двадесет први март је међународни дан борбе против расизма, а непосредни повод УН да се определе за овај датум био је масакр над протестантима који су 1960. године захтевали укидање апархејда у Јужноафричкој Републици.

 

 

Настојећи да допринесе развијању демократских капацитета нашег друштва у погледу заштите људских права од испољавања сваког облика дискриминације, Заштитник грађана  је у сарадњи са  Факултетом за европско правно политичке студије из Сремске Каменице, повдом Међинародног дана борбе против расизма, организовао предавање "Расизам јуче, данас и сутра".

На скупу  у Сремској Каменици је о расизму, његовом  настајању и развојним фазама говорио  др Рајко Ђурић саветник Заштитника грађана. Присутне су поздравили и др Горан Башић, заменик Заштиника грађана и др Мирослава Филоповић продеканица Факултета из Сремске Каменице.

Предавању су присуствовали представници покрајинских органа, националних савета националних мањина, медија и  канцеларије Заштитника грађана и студената.